Eesti Pangaliit

 

Kell kuld

 
1.veebruaril 2014.a. jõustuvad Euroopa ühtsed maksetingimused, mis toovad endaga kaasa kolm olulist muudatust:

 

1.

 

Otsekorraldusteenus asendatakse E-arve ja E-arve püsimaksega

 

2.

 

Kontonumbrid muutuvad IBAN kujule

 

3.

 

Failivahetuses minnakse üle ISO standardile

 

Otsekorraldusteenust kasutavad ettevõtted hakkavad senise tavaarve ja maksenõude asemel väljastama E-arvet, mille alusel seadistatakse maksjale automaatselt E-arve püsimakseteenus. Kõiki E-arveid näevad kliendid edaspidi oma internetipangast. Juhul kui klient ei ole internetipanga kasutaja, jätkatakse arve saatmist ka tavapärasel moel, kuid senine otsekorraldus kuulub ka edaspidi automaatsele tasumisele. Enam kui 90% tänastest otsekorralduste mahtudest viiakse üle E-arvel põhinevale teenusele. Juhul kui ettevõte E-arveid väljastama ei hakka informeeritakse klienti sellest aegsasti. Kliendil on ka võimalus E-arvel põhinevale teenusele üleminekust loobuda, kuid siis peab leidma alternatiivse võimaluse arvete tasumiseks.

Rahvusvahelised IBAN kontonumbrid võetakse kasutusele ka Eestisiseses arvelduses. Pangad muudavad klientide eest internetipangas salvestatud kontonumbrid ise uuele kujule. Vana kontonumbriga makse algatamisel on eraklientidele võimalik pakkuda 1.aasta jooksul konverteerimist. Ärikliendid peavad hoolitsema oma andmebaasides ja blankettidel olevate kontonumbrite teisendamise eest hiljemalt 1.veebruariks 2014.a. Teisendamiseks vajalikud abivahendid asuvad Pangaliidu kodulehel.

Panka massmaksete faile saatvad ja kontoväljavõtteid masintöötlevad ärikliendid peavad kasutusele võtma ISO 20022 XML põhinevad suhtlussõnumid. Tänaste failivahetusformaatide kasutamist võib erandkorras jätkata pangaga kokkuleppel kuni 1.veerbuarini 2015.a.

Lisainfo

Ettevõtetele suunatud info Pangaliidu kodulehel

Lisainfo pankade kodulehtedel

Danke Bank (erakliendid ärikliendid)
Nordea Pank
Swedbank
LHV Pank
SEB Pank
Krediidipank
BIGBANK

Lisainfo

Ettevõtetele suunatud info Pangaliidu kodulehel

Lisainfo pankade kodulehtedel

Danke Bank (erakliendid ärikliendid)
Nordea Pank
Swedbank
LHV Pank
SEB Pank
Krediidipank
BIGBANK
Äripank

Lisainfo

Ettevõtetele suunatud info Pangaliidu kodulehel

Lisainfo pankade kodulehtedel

Danke Bank (erakliendid ärikliendid)
Nordea Pank
Swedbank
LHV Pank
SEB Pank
Krediidipank
BIGBANK
Äripank