Eesti Pangaliit

Ingmar Mattus' Thesis: Application of Derivative Instruments in Hedging of Crude Oil Price Risks

Ingmar Mattus' Thesis: Application of Derivative Instruments in Hedging of Crude Oil Price Risks

Application of Derivative Instruments in Hedging of Crude Oil Price Risks.PDF
[eesti k. Derivaatinstrumentide kasutamine toornafta hinnariskide maandamisel]

Keywords: derivatives, derivative instruments, forwards, futures, options, swaps, hedging, hedge, crude oil, petroleum, risk management, price risk, basis risk, contango, backwardation, IPE, NYMEX
[Märksõnad: derivatiivid, derivaatinstrumendid, tuletisinstrumendid, tuletisväärtpaberid, forvard, futuur, optsioon, swap, riskiturve, riskimaandus, riskide juhtimine, riskihaldus, hinnarisk, baasrisk, toornafta, nafta]