Eesti Pangaliit

Meetodi 7-3-1 kasutamise näide

VAATA KA: Viitenumbri ja selgituse üheaegne edastamine kodumaises SEPA kreeditkorralduses

Meetodi selgitus

  • Algse numbri (1) märkidele seatakse paremalt vasakule kaalud (2) 7,3,1,7,…;
  • Märgid korrutatakse kaaludega ning saadud tulemused liidetakse kokku (3);
  • Leitakse saadud summale järgnev kümne korrutis (4) ning lahutatakse sellest saadud summa (5);
  • saadud vahe (6) on kontrolljärguks ning algse numbri (1) kontrolljärguks.Kontrolljärgu arvutamine numbrile 12131295

 

Algne number (konto või viitenumber) (1) 1 2 1 3 1 2 9 5  
Kaalud (2) 3 7 1 3 7 1 3 7  
Korrutised liidetakse (3) 3 14 1 9 7 2 27 35 98
Lähim suurem kümnekordne (4) 100
Lahutatakse kaalude summa (5) 100-98
Saadud vahe on kontrolljärk (6) 2

 

Algne number (1) varustatuna kontrolljärguga (6):
Algne number Kontrolljärk (asukoht vastavalt konto- ja viitenumbri standardile)
12131295 2

 

KONTROLLJÄRGU JA ÜHE VIITENUMBRI KALKULAATOR

7-3-1 meetodil arvutatavat kontrolljärku arvutatakse kontonumbri, viitenumbri ja vöötkoodi standardis.
Antud kalkulaator võimaldab arvutada kontrolljärgu, kui:

  • sisestatav info sisaldab ainult numbrimärke
  • sisestatava info pikkus jääb vahemikku 1..19

Vastuseks antakse:

  • kontrolljärk (ühekohaline)
  • kontrolljärguga varustatud algne number

 
Algne number:
Kontrolljärk on (check digit):
Algne number koos kontrolljärguga (VIITENUMBER):

 

ROHKEM KUI ÜHE VIITENUMBRI GENEREERIMINE

Võimalus nr 1. Käesolev kalkulaator võimaldab genereerida kuni 100 viitenumbrit. Esmalt vali hüpikmenüüst viitenumbrite arv. Seejärel sisesta lahtrisse esimese viitenumbri algnumber.
Kui ettevõttel on 100 klienti ja soovid igaühele viitenumbrit genereerida, siis tuleb hüpikmenüüs valida arvuks 100. Kui näiteks esimesele kliendile on antud kliendinumbriks 1, teisele 2, kolmandale 3 jne, siis tuleks lahtrisse kirjutada 1. Järgnevate klientide algnumbri arvutab kalkulaator juba ise.

 


Võimalus nr 2. Käesolev kalkulaator võimaldab genereerida kuni 100 viitenumbrit. Kui sul on olemas tabel klientide või muude viitenumbri aluseks olevate numbritega, siis kopeeri need numbrid üksteise all olevatena allpool olevasse lahtrisse ja vajuta "Arvuta viitenumbrid".

 

 
Viitenumbri kalkuleerimise script kasutamiseks infosüsteemides (php)


function arvutaViitenumber($nr){
$nr = (string)$nr;
$kaal = array(7,3,1);
$sl = $st = strlen($nr);
$total = 0;
while($sl > 0 and substr($nr, --$sl, 1) >='0'){
$total += substr($nr, ($st-1)-$sl, 1)*$kaal[($sl%3)];
}
$kontrollnr = ((ceil(($total/10))*10)-$total);
return $nr.$kontrollnr;
}