Eesti Pangaliit

Rahapesu tõkestamise toimkond. Kohtumiste kalender

2017

 

 

 

7.12.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

1. Kontode keskregister
2. Infokorje pankadelt
3. Pangaliidu AML koolitus
4. AML toimkonna edasiste tegevuste planeerimine 

 

23.11.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

1. Rahvusvahelised sanktsioonid
2. Rahapesu hoolsusmeetmed
3. Koostöö FI-ga ülevaate saamiseks rahapesu meetmetest ja nende mõjust sisend küsimuste koostamiseks


13.11.2017 Pangaliidu pöördumine Rahandusministeeriumi poole

Teema: Isikusamasuse tuvastamisel kasutatud andemete/dokumentide kontrollimiseks kasutatavad allikad

 
9.11.2017 AML toimkonna koosolek
 
Päevakord:
1. Rahvusvahelised sanktsioonid
2. Ülevaade EBF AML Committee koosolekust 17.10
3. Hoolsusmeetmete sisustamine
4. Info PL ja FI juhatuse kohtumiselt 8.11


8.11.2017 Pangaliidu ja Välisministeeriumi kohtumine

Päevakord:
1. USA sanktsioonipoliitika
2. Põhja-Korea sanktsioonid
3. Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse VTK
4. EU Sanctions Map
5. Koostöö Pangaliidu ja Välisministeeriumi vahel

8.11.2017 Pangaliidu ja Välisministeeriumi kohtumine veeb 1

8.11.2017 Pangaliidu ja Välisministeeriumi kohtumine veeb 2

26.10.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:
1. PEP andmebaasid. Kohtumine DataMe ja Creditinfo esindajatega
2. Hoolsusmeetmete sisustamine

12.10.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:
1. Kohalikud PEP`id/RCA`d – hoolsusmeetmete sisustamine

12.10.2017 AML IMG 0702

21.09.2017 AML toimkonna koosolek 

Päevakord:
1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eelnõu
2. Ajakirjanduses 2017.a. avaldatud juhtumite analüüs ja mõju pankade tegevusele
3. Kohalikud PEP`id/RCA`d – hoolsusmeetmete sisustamine

 

21.09.2017 IMG 6626

7.-8.09.2017 Pangaliidu reis Londonisse

Kohtumised:
1. SEB UK filiaal
2. Deutsche Bank – korrespondentpanganduse osakond
3. UK Finance
4. Coinbase

7.-8.09.2017 Pangaliidu reis Londonisse IMG 0509

 
30.08.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:
1. E-residentsus ja koostöö riigiga
2. Rahvusvahelised sanktsioonid
3. PL sisend Eurofi konverentsile
4. PL õppe-kontaktreis Londonisse
5. Mitteresidendid ja FI

27.06.2017 Pangaliidu pöördumine Rahandusministeeriumi poole

Teema:  järelepärimine seoses EL määruse 2015/847 artkiliga 16

7.06.2017 AML toimkonna koosolek 7.06.2017

Päevakord:
1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eelnõu
2. EL makseinfo määrus ja PSD2 ning pankade hoolsusmeetmed
3. Rahvusvahelise sanktsiooni seadus
4. KKK ja Pangaliidu voldiku uuendamine

21.06.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord: 
1. EL makseinfo määrus. Ülevaate andis Sören Meius (Rahandusministeerium)
2. PSD2 ja rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmed. Ülevaate andis Linda Lelumees (Rahandusministeerium)
3. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine - KKK

30.05.2017 Riigikogu rahanduskomisjoni istungil osalemine

Teema: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eelnõu

24.05.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord: 
1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine - KKK
2. Pangaliidu voldiku uuendamine
3. KYC ankeedid

25.05.2017 Pangaliidu pöördumine Riigikogu rahanduskomisjoni poole 25.05.2017

Teema: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu 459 SE

 • Samas kohas isikusamasuse tuvastamise nõudest loobumine
 • Tegelike kasusaajate andmete kajastamine
 • Ligipääs registritele
 • Tegevuse edasiandmine
 • Siseriiklike riikliku taustaga isikute register

18.05.2017 Pangaliidu kohtumine Rahandusministeeriumis

Teema: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eelnõu

15.05.2015 Pangaliidu kohtumine Kaubandus-Tööstuskojas koos Rahandusministeeriumiga

Teema:
1. Infotehnoloogiliste vahendiste kasumine kliendisuhte loomisel
2. Mitteresidentidele sh E-residentidele konto avamine

12.05.2017 Pangaliidu pöördumine Rahandusministeeriumi poole

Teema: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu 459 SE

 • Tegelike kasusaajate register
 • Siseriiklikud riikliku taustaga isikud
 • Registripäringute tasud
 • Kogu kirjavahetuse säilitamise kohustus
 • Krediidiasutuste seaduse § 88 täiendamine

 

18.04.2017 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni istungil osalemine

Päevakord: 
1. EL direktiivi eelnõu rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil ning määruse eelnõust arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise kohta
2. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eelnõu sõlmküsimused

12.04.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord: 
1. Siseriiklikud riikliku taustaga isikud – ametikohtade loetelu
2. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eelnõu
3. Pangaliidu veebi täiendamine
4. E-residentide foorum

26.04.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord: 
1. Ülevaade rahapesu tõkestamise valitsuskomisjoni koosolekust 18.04.2017
2. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eelnõu. Külalistena osalesid Sören Meius ja Ülle Eelmaa (Rahandusministeerium)
3. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine - KKK
4. PL voldiku uuendamine
5. PL veebi täiendamine
6. Võimalikud täiendavad initsiatiivid PL poolt

10.04.2017 Pangaliidu pöördumine Rahandusministeeriumi poole

Teema: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu

29.03.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:
1. Ajalehes Postimees ajakirjandusliku uurimuse avaldamine - analüüs
2. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eelnõu
3. 2017.a. toimkonna tööplaan

21.03.2017 Pangaliidu kohtumine Rahandusministeeriumis

Teema:
1. Väärtpaberitehingutega seonduvate erisuste sätestamise vajadus rahapesu ja terrorismi rahastamise eelnõus

15.03.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:
1. Rahapesu andmebüroole saadetavate teadete indikaatorid
2. Ärisuhte lõpetamine ja kliendile kuuluvad vahendid
3. Näost-näkku isikusamasuse tuvastamise nõue
4. Pankade juurdepääs registritele

13.03.2017 Riigikogu õiguskomisjoni istungil osalemine

Teema: Äriseadustiku muutmine ja kontaktisik (e-residendid)

1.03.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:
1. Ärisuhte lõpetamise õiguslikud alused
2. Isiku, tema esindaja või tegeliku kasusaaja tuvastamise võimatuse tagajärjed
3. Pankadevaheline infovahetus
4. Rahvusvahelised finantssanktsioonid

16.02.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord: 
1. Näost-näkku isikusamasuse tuvastamise summalised piirangud
2. Tegevuste üleandmine
3. Kohalikud riikliku taustaga isikud
4. KYC andmete uuendamine

15.02.2017 AML toimkonna koosolek IMG 6623

 

15.02.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:
1. Näost-näkku isikusamasuse tuvastamise summalised piirangud
Külalisena osalesid Sören Meius ja Ülle Eelmaa (Rahandusministeerium)

8.02.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:
1. Näost-näkku isikusamasuse tuvastamise summalised piirangud

6.02.2017 Pangaliidu pöördumine Riigikogu õiguskomisjoni poole

Teema: Äriseadustiku muutmise eelnõu ja kontaktisik (e-residendid)

1.02.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eelnõu.
Külalistena osalesid Sören Meius, Kurmet Ojamaa ja Ülle Eelmaa (Rahandusministeerium)

 1.02.2017 AML toimkonna koosolek IMG 5956

 

30.01.2017 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni istungil osalemine

Päevakord:
1. Ülevaade rahapesu andmebüroo tegevustest aastal 2016
2. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eelnõu

23.01.2017 Riigikogu õiguskomisjoni istungil osalemine

Teema: Äriseadustiku muutmine ja kontaktisik (e-residendid)

25.01.2017 Rahapesu ja terrorismi rahastamise erasektori nõukoja koosolekul osalemine

Päevakord:
1. Ülevaade rahapesu andmebüroo tegevusest aastal 2016
2. Ülevaade uuest rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõust

 18.01.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Tugevdatud hoolsusmeetmete rakendamine Eestis resideeruvatele välisriikide diplomaatidele
 2. E-residendid; videokanalite kasutamine kliendisuhete loomisel
 3. RAB 2016 statistika. Ülevaate andis Madis Reimand (Rahapesu andmebüroo)
 4. Tegelikud kasusaajad – pankade praktika ühtlustamine
 5. KYC andmete uuendamine
 6. AMLD4 ülevõtmine

17.01.2017 Teenusmajanduse Koja e-residentsuse töörühma koosolekul osalemine

17.01.2017 Teenusmajanduse Koja e-residentsuse töörühma koosolekul osalemine 20170118 173234 2

6.02.2017 Pangaliidu pöördumine Riigikogu õiguskomisjoni poole

Teema: Äriseadustiku muutmise eelnõu ja kontaktisik (e-residendid)

 2016

15.12.2016 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. E-residentide videotuvastus
 2. Videotuvastus laiemalt
 3. Hoolsusmeetmete rakendamine
 4. Maksekonto direktiivi (PAD) ülevõtmine ja pankade kohustus avada kõigile soovijatele konto

22.11.2016 Pangaliidu juhatuse kohtumine liidu toimkondade juhtidega ja temaatiline arutelu ka AML teemadel

  22.11.2016 Pangaliidu juhatuse kohtumine liidu toimkondade juhtidega ja temaatiline arutelu ka AML teemadel IMG 7133

22.11.2016 Pangaliidu juhatuse kohtumine liidu toimkondade juhtidega ja temaatiline arutelu ka AML teemadel IMG 7136

 

10.11.2016 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. KYC ja Krediidiinfo teenus. Külalisena osalesid Jaak Kurvet ja Raido Soom (AS Krediidiinfo)
 2.  AMLD 4 ülevõtmine. Ülevaade protsessist ja hetkeseisust andis Sören Meius (Rahandusministeerium)
 3. RM täiendavate hoolsusmeetmete määruse eelnõu
 4. EBF digiagenda  
 5. Pangaliidu võimalikud standardid

12.09.2016 AML toimkonna koosolek

Päevakord:
1. Rahandusministeeriumi määruse eelnõu – Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise tehnilised nõuded ja kord

9.09.2016 AML toimkonna koosolek

 

Päevakord:
1. Rahandusministeeriumi määruse eelnõu – Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise tehnilised nõuded ja kord

 22.06.2016  Pangaliidu kohtumine Rahandusministeeriumis

Teema: Rahandusministeeriumi määruse eelnõu – Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise tehnilised nõuded ja kord

6.06.2016 Pangaliidu pöördumine Riigikogu rahanduskomisjoni poole

Teema: Isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõu (näost-näkku isikusamasuse tuvastamine)

1.06.2016 Pangaliidu pöördumine Riigikogu rahanduskomisjoni poole

Teema: Isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõu

16.05.2016 Pangaliidu pöördumine Justiitsministeeriumi poole

Teema: Äriseadustiku muutmine ja kontaktisik (e-residendid)

16.05.2016 Pangaliidu finantsturgude ja AML toimkondade kohtumine start-up ettevõtete esindajatega

Teema: Pankade hoolsusmeetmed start-up firmadele konto avamisel

16.05.2016 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. AMLD 4 ülevõtmine
 2. Rahandusministri määrused
 3. Pagulaste dokumendid
 4. FI juhendi punkt 9.2.3.2 

9.05.2016 AML toimkonna kohtumine FinanceEstonia esindajatega

Teema: Isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõu (näost-näkku isikusamasuse tuvastamine)

7.04.2016 Pangaliidu kohtumine Rahandusministeeriumis

Teema: Isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõu (näost-näkku isikusamasuse tuvastamine)

4.04.2016 Pangaliidu kohtumine Rahandusministeeriumis

Teema: AMLD4 ülevõtmine

18.03.2016 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Veriff teenuse tutvustus
 2. Korrespondentsuhted ja Deutsche Banki Eesti visiit
 3. RM hoolsusmeetmete määruse eelnõu
 4.  RM videolahenduse eelnõu

17.03.2016 Rahapesu ja terrorismi rahastamise erasektori nõukoja koosolekul osalemine

Päevakord:
1. Ülevaade rahapesu andmebüroo tegevusest aastal 2015.
2. Ülevaade Euroopa Komisjoni tegevuskavast ja ECOFINi järeldustest, rahapesu IV direktiivi ülevõtmisest ja MONEYVALi eduraportiks küsimustikule vastamisest.
3. Informatsioon isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ja rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse eelnõust ja koostatavatest määrustest.

16.03.2016 ELAK, majandus-, rahandus- ja õiguskomisjoni ühisistung – Pangaliidu juhatuse esimehe Robert Kiti esinemine

Teema: Rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse muudatuste mõju pangandussektorile sh pankade korrespondentsuhetele. Pangaliidu ettepanekud

15.03.2016 Pangaliidu kohtumine rahandusminister Sven Sesteriga

Teema: Rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse muudatuste mõju pangandussektorile sh pankade korrespondentsuhetele. Pangaliidu ettepanekud

9.03.2016 AML toimkonna koosolek

Päevakord:
1. Isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõu (näost-näkku isikusamasuse tuvastamine)

04.03.2016 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni istungil osalemine

Päevakord:
1.Ülevaade komisjoni tegevuskavast ja ECOFIN järeldustest
2. AMLD4 ülevõtmine ja ajagraafik
3. Moneyvali eduraporti koostamine

18.02.2016 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

Näost-näkku isikusamasuse tuvastamise nõude muutmine ja Läti (OECD korruptsiooniraport) koosmõju Eesti pankade korrespondentsuhetele

20.01.2016 Pangaliidu pöördumine Siseministeeriumi poole

Teema: Isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõu

14.01.2016 AML toimkonna koosolek

8.01.2016 AML toimkonna koosolek

Päevakord:
1. RAB 2015 statistika. Ülevaate andis Arnold Tenusaar (Rahapesu andmebüroo)
2. Näost-näkku isikusamasuse tuvastamise nõude muutmine ja Läti (OECD korruptsiooniraport) koosmõju Eesti pankade korrespondentsuhetele
3. Rahandusministeeriumi määruse eelnõu –Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise tehnilised nõuded ja kord

 

2015