Eesti Pangaliit

SEPA

 

Kell kuld

 
1.veebruaril 2014.a. jõustuvad Euroopa ühtsed maksetingimused, mis toovad endaga kaasa kolm olulist muudatust:

 

1.

 

Otsekorraldusteenus asendatakse E-arve ja E-arve püsimaksega

 

2.

 

Kontonumbrid muutuvad IBAN kujule

 

3.

 

Failivahetuses minnakse üle ISO standardile

 

Otsekorraldusteenust kasutavad ettevõtted hakkavad senise tavaarve ja maksenõude asemel väljastama E-arvet, mille alusel seadistatakse maksjale automaatselt E-arve püsimakseteenus. Kõiki E-arveid näevad kliendid edaspidi oma internetipangast. Juhul kui klient ei ole internetipanga kasutaja, jätkatakse arve saatmist ka tavapärasel moel, kuid senine otsekorraldus kuulub ka edaspidi automaatsele tasumisele. Enam kui 90% tänastest otsekorralduste mahtudest viiakse üle E-arvel põhinevale teenusele. Juhul kui ettevõte E-arveid väljastama ei hakka informeeritakse klienti sellest aegsasti. Kliendil on ka võimalus E-arvel põhinevale teenusele üleminekust loobuda, kuid siis peab leidma alternatiivse võimaluse arvete tasumiseks.

Rahvusvahelised IBAN kontonumbrid võetakse kasutusele ka Eestisiseses arvelduses. Pangad muudavad klientide eest internetipangas salvestatud kontonumbrid ise uuele kujule. Vana kontonumbriga makse algatamisel on eraklientidele võimalik pakkuda 1.aasta jooksul konverteerimist. Ärikliendid peavad hoolitsema oma andmebaasides ja blankettidel olevate kontonumbrite teisendamise eest hiljemalt 1.veebruariks 2014.a. Teisendamiseks vajalikud abivahendid asuvad Pangaliidu kodulehel.

Panka massmaksete faile saatvad ja kontoväljavõtteid masintöötlevad ärikliendid peavad kasutusele võtma ISO 20022 XML põhinevad suhtlussõnumid. Tänaste failivahetusformaatide kasutamist võib erandkorras jätkata pangaga kokkuleppel kuni 1.veerbuarini 2015.a.

Lisainfo

Ettevõtetele suunatud info Pangaliidu kodulehel

Lisainfo pankade kodulehtedel

Danke Bank (erakliendid ärikliendid)
Nordea Pank
Swedbank
LHV Pank
SEB Pank
Krediidipank
BIGBANK

Lisainfo

Ettevõtetele suunatud info Pangaliidu kodulehel

Lisainfo pankade kodulehtedel

Danke Bank (erakliendid ärikliendid)
Nordea Pank
Swedbank
LHV Pank
SEB Pank
Krediidipank
BIGBANK
Äripank

Lisainfo

Ettevõtetele suunatud info Pangaliidu kodulehel

Lisainfo pankade kodulehtedel

Danke Bank (erakliendid ärikliendid)
Nordea Pank
Swedbank
LHV Pank
SEB Pank
Krediidipank
BIGBANK
Äripank

 

Maksekeskkonna foorumisse isikute kaasamisel lähtuti asjaolust, et huvitatud osapoolteks on Eestis tegutsevad krediidiasutused ning välisriigi krediidiasutuste filiaalid, makseteenuste kasutajad, seotud huvirühmade (sealhulgas avaliku sektori) esindajad ja infrastruktuuri ettevõtted.


Osaleja Liige Asendusliige
AS SEB Pank Maarja-Maria Aljas  
AS Swedbank Liisi Himma Rain Eller
Nordea Bank AB Eesti filiaal Kristiine Naska Katrin Lepp
Danske Bank Eesti filiaal Ege Luus Arvo Juhkami
AS LHV Pank Elina Kaseväli Jüri Laur
Finantsinspektsioon Daniel Tikkerbär  
Maksu- ja Tolliamet
Merle Reepalu
Triin Raaper
Sotsiaalkindlustusamet
Monika Tamm
 
Tarbijakaitseamet Tiina Silem Andres Sooniste
eArvekeskus
Marika Bander 
Ervin Lumberg
Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liit Holger Haljand  
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Ene Rammo Mait Palts
Eesti Kaupmeeste Liit Nele Peil Janek Lepp
Eesti Kindlustusseltside Liit Andres Piirsalu  
Eesti Raamatupidamise Toimkond
Helene Trušina
 
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA)
Kersti Kracht 
Kristi Hunt
Fitek AS
Ines Karu
Karl Schneider 
Nets Estonia AS
Raivo Tinn
Kalle Vaalma
Eesti Pangaliit Eero Treumann Katrin Talihärm
Rahandusministeerium Märten Ross Kaarel Eller
Eesti Pank Madis Müller Mihkel Nõmmela
Eesti Hoiu-laenuühistute Liit Andrus Ristkok Maria Peldes
Coop Kaubanduse AS Piret Paulus  
Eesti Korteriühistute Liit Marit Otsing  

 

Alamkategooriaid