Eesti Pangaliit

Eesti Pangaliidu kahtlaste tehingute indikaatorid

Eesti Pangaliidu kahtlaste tehingute indikaatorid

1. Arve avamisel
2. Tehingute teostamisel
3. Tehingute analüüsimisel


         * * *

1. Arve avamisel

a. Variisiku kahtlus - isik kasutab kõrvalist abi dokumentide täitmisel või ei oska neid täita
- isik ei tea äriühingu tegelike omanike, äriühingu asukohta või kontaktandmeid
- isik ei tunne firma tegevuse iseloomu, võimalikke partnereid
- isik ei oska põhjendada tellitavate teenuste vajadust (arvelduslimiitide suurus)
- isik kuulub tuntud variisikute nimekirja b. Varifirma kahtlus - äriühingu omanikud ja/või esindajad ei ole dokumentides üheselt identifitseeritavad
- äriühing on registreeritud FATF "musta nimekirja" kuuluval territooriumil
- äriühing on registreeritud off-shore piirkonnas
- äriühingu asutajad on klassifitseeritavad kui "kahtlased"
- sissemakstud algkapital võetakse kohe välja või saadetakse tagasi c. Ebaharilikud dokumendid - esindaja volitused või identifitseerimisdokumendid ei ole korrektsed või kehtivad
- esitatud dokumentide puhul tekkib võltsimiskahtlus või on ilmsed võltsimistunnused
- mitteresidentide dokumendid ei ole kehtivad (eiratud on legaliseerimise jms nõudeid) d. Muud kahtlused - isiku välimus ei vasta tema tegevusele või tahteavaldustele
- tellitakse 2 või enam pangakaarti ebatavaliselt suurte limiitidega
- arve avatakse pangakontoris, mille asukohal ei ole äriühingu või isikuga otsest seost

2. Tehingute teostamisel

e. Ebaharilik tehing sularahaga - üksikud suured sularaha sissemaksed või väljavõtmised
- üksikute suurte summade laekumine eraisiku arvele, mis sularahas või pangakaartiga kohe välja võetakse
- eraisiku arvele regulaarsed sularaha sissemaksed ka väiksemates summades, mis suuremates summades kantakse edasi üksikutele kontodele
- regulaarne valuutavahetus suurtes summades
- regulaarne väiksemate kupüüride vahetamine suurema väärtusega kupüüride vastu
- finantsteenuste (väärtpaberid, kindlustustooted, fondide osakud jms) ostmine suurtes kogustes sularaha eest
- maksude tasumine suurtes summades sularahas
- sularaha ülekanded teise riiki arvet avamata f. Ebaharilik tehing kontol - toimub üksik ebatavaliselt suur ülekanne varem mitteesinenud kliendi või off-shore piirkonnas registreeritud kliendi kasuks
- erinevate isikute maksed ühele kontole piisava selgituseta
- ülekande üheks pooleks on off-shore piirkonnas registreeritud krediidi või finantsasutus
- suured ülekanded FATF "mustas nimekirjas" olevatel territooriumitel asuvate krediidi või finantsasutustega
- põhjendamatult suur käibemaksu tagastus Maksuametilt
- sagedased suured võidud kasiinodest või laekumised kinnisvara või autode müügist
- luksuskaupade (autode, kunstiväärtuste, kinnisvara jms) eest regulaarne tasumine
- finantsteenuste (väärtpaberid, kindlustustooted, fondide osakud jms) ostmine suurtes kogustes
- suured e-raha ostud ja müügid
- regulaarsed maksed internetipõhiste finantsinstrumentide kasutamise eest (näiteks SunBill, Privacy Tools jne)

3. Tehingute analüüsimisel

g. Juhusliku valiku alusel - laekunud (suured) summad võetakse kiiresti sularahas välja
- laekunud summad võetakse välja teiste pankade (riikide) ATM-s
- laekunud summad võetakse välja teiste pangakontorite kaudu
- suured hoiustamistehingud, mis tehakse pangaautomaadi kaudu
- süstemaatiline sularaha sissemaks isikute poolt, kes/mis ei tegele jaekaubanduse ega teenindusega
- ühele arvele mitmed sularaha sissemaksed erinevatest pangakontoritest ühel päeval, mis kokku annavad suure summa h. Seoses teiste tehingutega - suurte summade ringlemine kinnises kontuuris (erinevate krediidiasutuste vahel)
- suurte summade liikumised (erinevate isikute vahel) ühe krediidiasutuse piires ühe päeva jooksul i. Eelneva (panga välise) informatsiooni põhjal - isik kasutab oma kontot (multiarvet) teiste oma klientide omavahelisteks arveldusteks
- isikud, millel puudus (eelmise aasta jooksul, peale arve avamist) reaalne majandustegevus
- isik on seotud kuritegelike tehingute või isikutega