Eesti Pangaliit

Uudised

Pressiteade: Selgus Eesti parimate finantsteadmistega klass

Selgus Eesti parimate finantsteadmistega klass

Täna hommikul võtsid 48 kooli 77 klassi üle Eesti omavahel mõõtu üleeuroopalises rahatarkuse viktoriinis. Parimate finantsteadmistega klassiks osutus Tallinna Inglise Kolledži 9.b klassi võistkond. Võitjaklassi kaks esindajat sõidavad mais Eestit esindama Brüsselis toimuvale Euroopa rahatarkuse viktoriini finaalvõistlusele.

Lisaks finantskirjaoskusele sisaldas viktoriin ka matemaatika, küberturvalisuse ja digipanganduse alaseid küsimusi. Viktoriini Eesti finaalis osalesid 77 klassi noored vanuses 13-15 eluaastat. Brüsselis toimuvas Euroopa finaalis panevad oma teadmised proovile kokku 30 Euroopa riigi noored ning võitja viib koju kaasa 3000 eurot auhinnaraha kogu klassile.

“Rahatarkuse viktoriin toimus sel aastal esimest korda ja meil on hea meel, et nii paljud klassid üle Eesti sellest osa võtsid. Pajud neist valmistusid viktoriiniks põhjalikult, harjutusteste mängiti läbi rohkem kui 2000-l korral. Võitjaklassi teadmised olid esmaklassilised, ning kõigile küsimustele vastati õigesti. Võitja selgitamisel sai otsustavaks vastamise kiirus, ka teise koha saavutanud Tallinna Tehnikagümnaasiumi 9.a klassi võistkond vastas kõigile küsimustele õigesti. Kolmandale kohale platseerus Ülenurme Gümnaasiumi 8.a klass. Kindlasti tekitas selline võistluslik viktoriin noortes huvi rahatarkuse osas,” ütles Eesti Pangaliidu finantshariduse toimkonna juht Kai Kutsar.

„Olime küll varem tundides Kahoot!-i kasutanud ning sarnastele küsimustele vastanud ja olime oma vastustes üpris kindlad, kuid vaatamata sellele oli võistlus väga pingeline ja kartsime kogu aeg, et äkki tegime kogemata mõne vea või vastasime liiga aeglaselt. Lootsime saada TOP10-sse, aga esimene koht tuli kindlasti üllatusena. Kui olime juba esimesele kohale jõudnud, siis läks mäng eriti põnevaks, sest tahtsime seda kohta hoida. Vastama pidi kiiresti, kuid muidugi ka õigesti. Klõbistasime küüsi ja olime pabinas, pärast igat õiget vastust plaksutasime ja kiljusime. Meiega samas ruumis võistles paralleelklassi meeskond, kes elas meile samuti kaasa, nagu ka õpetaja Kai Aus, kes seisis ukse taga ja piilus vahepeal suures elevuses klassi sisse,“ kommenteeris mängu käiku Eesti finaali võitnud Tallinna Inglise Kolledži 9.b klassi võistkond.

Eesti finaali küsimused koostas Eesti Pangaliit koostöös Rahandusministeeriumiga, aluseks Euroopa Pangandusföderatsiooni näidisküsimused. Osalevate riikide finaalid toimuvad enamuses sel nädalal riigikeeles veebipõhisel õppeplatvormil Kahoot!. Kõigil on võimalik oma teadmisi proovile panna harjutustestidega: http://pangaliit.ee/et/rahatarkus/harjuta

Lisainformatsioon:

Kai Kutsar
Eesti Pangaliidu finantshariduse toimkonna juht
Tel: 5646 1223
E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Pressiteade: Pangaliit õpetab abituriente rahaga targalt ümber käima

Pangaliit õpetab abituriente rahaga targalt ümber käima

Eesti Pangaliidu eestvedamisel toimub tänavu märtsis juba kuuendat aastat noortele suunatud rahatarkuse kuu. Algatuse raames annavad vabatahtlikud üle Eesti enam kui sada koolitundi, kus gümnasistidele õpetatakse oma rahaasjade tarka juhtimist.

“Finantsteenuste keerulises maailmas ei ole lihtne orienteeruda ning teadlikke otsuseid teha. Isegi kui teoreetilised teadmised on tugevad, siis oma digitaalseks tulevikuks ja iseseisvaks rahaasjade ajamiseks pole paljud noored pärast gümnaasiumi lõppu praktikas valmis,” ütles Eesti Pangaliidu finantshariduse toimkonna juht Kai Kutsar.

Rahatarkuse tundides õpetatakse isikliku eelarve koostamist, raha kogumise ja investeerimise põhitõdesid, räägitakse targast laenamisest ning sellest, miks ja mida kindlustada. “Tänases kooliprogrammis jääb vajaka praktilistest kogemustest, mis annaks oskuse hinnata adekvaatselt erinevate finantsotsuste tagajärgi ning nendega kaasnevaid riske. Igapäevaselt finantsteemadega tegelevad vabatahtlikud aitavad noored oma tulevikuks paremini ette valmistada. Rahatargalt käitumine erinevates olukordades aitab noortel oma unistused täita,” lisas Kutsar.

15. märtsil on põhikooli vanemal astmel esmakordselt võimalik osaleda ka üleeuroopalises rahatarkuse viktoriinis, mille tulemusel selgub, millise riigi noortel on parimad finantshariduse alased teadmised. Viktoriinis saavad osaleda noored vanuses 13-15 eluaastat ning võitjaklassi kaks esindajat saavad võimaluse osaleda 8. mail Brüsselis toimuvas Euroopa finaalis.

Rahatarkuse koolitusi viivad läbi Eesti Pangaliit, Eesti Kindlustusseltside Liit, Rahandusministeerium, Finantsinspektsioon, Nasdaq Tallinn, BFAA ja FinanceEstonia. 

Rahatarkuse video: unistades õnnelikuks

 

Lisainformatsioon:
Kai Kutsar
Eesti Pangaliidu finantshariduse toimkonna juht
Tel: 5646 1223

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Uued reeglid pakuvad uusi võimalusi

 Järgmisel aastal jõustub mitu uut Euroopa Liidu seadust. Pankadele ja nende klientidele avaldavad need mõju mitmel moel ja avavad ka uusi võimalusi.

Kolm kõige ulatuslikumat regulatsiooni on makseteenuste direktiiv (PSD2), isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) ja teine finantsinstrumenditurgude direktiiv (MiFID2).

PSD2

Makseteenuste direktiivi eesmärk on suurendada konkurentsi ja seega klientide tootevalikut. PSD2 avab pangandusturu ja laseb ka teistel tegijatel pankadega võistelda. Samas võimaldab see pankadel edasi areneda ja teha koostööd teiste ettevõtetega.

PSD2 lubab klientidel kasutada teisi finantsettevõtteid (kolmandast osapoolest teenusepakkujaid) teatud pangateenuste osutamiseks, näiteks info hankimiseks konto seisu ja sellel toimunud tehingute kohta, samuti ka maksete algatamiseks – nt kauba eest internetipoes tasumisel või raha ülekandmiseks omaenda või teiste kontodele.

Kui klient soovib ligipääsu oma maksekontole ja/või algatada oma kontolt ülekandeid kolmandale osapoolele vahendusel, peab pank seda võimaldama. Klient on see, kes otsustab, millist infot ta soovib saada ja tahab jagada ja milliseid makseid algatab. Sel direktiivil on märkimisväärne mõju kontoinfo haldamisele, maksete algatamisele ja autentimisele.

Pangad peavad võimaldama ligipääsu kontole avatud andmevahetuse kaudu. Avatud andmevahetus toimub API (Application Programming Interface)-liideste kaudu. Euroopas tegutseb mitu algatust üritamaks luua ühtset API standardit. Pangaliitu kuuluvad pangad on otsustanud võtta enda liideste loomisel aluseks Berlin grupi (https://www.berlin-group.org/) loodava standardi. Avatud andmevahetuse võimalusi kasutades saavad pangad arendada tulevikuteenuseid, mis võivad muuta meie klientide äri tõhusamaks ja targemaks.

GDPR

Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) ei ole suunatud mitte üksnes krediidiasutustele, vaid kõikidele ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes oma majandustegevuse käigus töötlevad inimeste andmeid. Varasemalt oli isikuandmete töötlemine Euroopa Liidus lahendatud direktiiviga, mille alusel iga liikmesriik kehtestas siseriikliku seaduse. Selliselt aga oli isikuandmete töötlemise tase riikide lõikes ebaühtlane.

GDPR näol on tegemist Euroopa Liidu otsekohalduva määrusega, mille eesmärgiks on ühtlustada liikmesriikide lõikes andmekaitse taset säilitades juba direktiivis sätestatud isikuandmete töötlemise põhimõtted ning lisades vaidlust tekitanud valdkondadesse suuremat detailsust ja ka täiendavaid andmesubjekti õigusi ja vastutava töötleja kohustusi. Selline regulatsioon peaks veelgi kaasa aitama piiriüleste teenuste osutamisele ning isikul ka piiriüleselt teenuse hankimisele selliselt, et isikul säiliks siiski kontroll oma isiklike andmete üle.

Pankade jaoks olulisi muudatusi GDPR endaga kaasa ei too, kuivõrd pangad on ka varasemate regulatsioonide ajal pööranud suurt tähelepanu nii isikuandmete kui ka pangasaladuse kaitsele. Üheks oluliseks GDPR nõudmiseks on, et isikuandmete töötlemine peab olema kliendile arusaadav ning ta peab saama teavet selle kohta, kuidas ja mis eesmärgil tema andmeid kasutatakse. Andmed, mis ei ole enam vajalikud, tuleb kustutada. Infot selle kohta, kuidas pangad kliendiandmeid täpsemalt töötlevad, saab iga panga kohta eraldi kas panga ja kliendivaheliste suhete tüüptingimustest või selleks eraldi koostatud kliendiandmete töötlemise tingimustest. Sellised dokumendi on leitavad pankade kodulehelt.

MiFID2

Teine finantsinstrumenditurgude direktiiv puudutab ühel või teisel moel kõiki investeerimistooteid peale tavaliste hoiuarvete. Eesmärgiks on kaitsta paremini kliendi huve ja muuta tooted läbipaistvamaks. Muu hulgas tähendab see, et klientide investeerimisteenuste ja finantsinstrumentide kohta peab olema võimalik saada lihtsat, detailset ja kergesti ligipääsetavat infot. Näiteks tuleb välja tuua kõik kliendi kulud ja tasud. Klient saab ka parema ülevaate oma investeeringute ja tulude kohta. Samuti tuleb pankadel teha investeerimistooted tehakse kliendile veel selgemaks ja lihtsamaks.

 

 

Pressiteade: Eesti noored testivad Euroopa eakaaslastega oma rahatarkuse teadmisi

Eesti noored testivad Euroopa eakaaslastega oma rahatarkuse teadmisi

Algas registreerumine kevadel esmakordselt toimuvale üleeuroopalisele rahatarkuse viktoriinile, mille tulemusel selgub, millise riigi noortel on parimad finantshariduse alased teadmised.

Viktoriinis saavad osaleda noored vanuses 13-15 eluaastat. Lisaks finantskirjaoskusele sisaldab viktoriin ka matemaatika, küberturvalisuse ja digipanganduse alaseid küsimusi. Noortel on võimalik viktoriiniks ette valmistuda, kasutades harjutusteste.

Osalemiseks tuleb klassidel enne 16. veebruari oma soovist Eesti Pangaliidule teada anda. Viktoriin ise toimub kahes etapis. 15. märtsil on võistlus Eestis, kus kõikklassid osalevad korraga Kahoot! keskkonnas toimuvas viktoriinis. Võitjaklassi kaks esindajat saavad võimaluse osaleda teises etapis ehk 8. mail Brüsselis toimuvas Euroopa finaalis. Kokku panevad Brüsselis oma teadmised proovile 30 Euroopa riigi noored, võitja viib koju kaasa 3000 eurot auhinnaraha.

“Rahatarkus on praegu olulisem kui kunagi varem, kuna uusi lahendusi tuleb järjest juurde. Kahjuks ei ole paljud noored oma digitaalseks tulevikuks ja iseseisvaks rahaasjade ajamiseks valmis. Viktoriin aitab lõbusal viisil ennast harida ja juhtida tähelepanu selle teema olulisusele,” ütles Eesti Pangaliidu finantshariduse toimkonna juht Kai Kutsar.

Viktoriini on valmis teinud Euroopa pangandusorganisatsioonid koostöös Euroopa Pangandusföderatsiooniga. Viktoriin toimub osalevate riikide riigikeeles veebipõhisel õppeplatvormil Kahoot!.

Võistluse tutvustus, reeglid, õpetaja juhend ning registreerumine viktoriinile: www.pangaliit.ee/rahatarkus

Euroopa rahatarkuse viktoriini tutvustav video:

Lisainformatsioon:
Kai Kutsar
Eesti Pangaliidu finantshariduse toimkonna juht
Tel: 5646 1223
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Pressiteade: Bigbank võeti Pangaliidu liikmeks

Pangaliidu juhatus võttis tänasel juhatuse koosolekul Bigbank AS -i Pangaliidu liikmeks. Koos Bigbankiga on pankade huve esindaval Pangaliidul nüüd 13 liiget.

Täielikult Eesti kapitalile kuuluv kokku üheksas riigis esindatud tähtajalistele hoiustele ja tarbimislaenudele keskendunud Bigbank on asutatud 1992. aastal. Bigbanki juhatuse esimees Sven Raba ütles, et " Eesti Pangaliit peab oluliseks, et Eesti pangandussektor oleks usaldusväärne ja läbipaistev nii Eesti kui välispartnerite silmis. Bigbank jagab seda arvamust, niisamuti nagu jagame ka teisi Eesti Pangaliidu väärtuseid ja põhimõtteid. Peame oluliseks, et pangandussektori maine oleks hea ja tarbijad usaldaksid pankasid. Suurepärase pangateenuse pakkumiseks klientidele peavad pangad olema vastavuses kõikide pangale kohalduvate regulatiivsete nõuetega, millele kaasa aitamine oma toetuse ja tegevustega on Pangaliidu üks toimimise eesmärkidest. Eesti Pangaliitu astumisega soovime toetada ja anda oma panuse liidu strateegiliste eesmärkide saavutamisesse“.


Pangaliit kui kommertspankasid ühendav erialaliit on avatud kõikidele Eestis tegevuslitsentsi omavatele krediidiasutustele. Pangaliidu tegevdirektor Katri Talihärma sõnul pakub kommertspankasid ühendav erialaliit oma liikmespankadele võimalusi nii informatsiooni paremaks kättesaamiseks kui protsesside mõjutamiseks. Pangaliidu liikmelisusel on positiivne mõju ka klientidele, sest ootus on, et kõik liikmespangad juhinduvad oma tegevuses Pangaliidu juhatuse poolt heaks kiidetud heast pangandustavast ja muudest iseregulatsiooni normidest.


Pangaliidu peamisteks eesmärkideks on Eesti panganduse arendamine ja pankade ühiste probleemide lahendamiseks vajaliku tegevuse koordineerimine. 1992. aastal 21 kommertspanga poolt asutatud Pangaliitu kuulub Eestis tegevuslitsentsi omavast 17 krediidiasutusest 13: Swedbank, SEB Pank, Luminor Bank, Danske Bank, Svenska Handelsbanken, Inbank, Coop Pank, Tallinna Äripank, Citadele Pank, LHV Pank, OP Corporate Pank, Versobank ja Bigbank. Pangaliidu liikmetele kuulub varade mahu järgi enam kui 98%-ne turuosa. Pangaliit on Euroopa Pangandusföderatsiooni liige.


Lisainfo:
Katrin Talihärm, Pangaliidu tegevdirektor
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
6116569


Sven Raba, Bigbanki juhatuse esimees
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
7311333