Eesti Pangaliit

Uudised

Pressiteade: Eesti pangad on euro tulekuks valmis

Eesti Pangaliit
Pressiteade
13. juuli 2010

Pangaliit: Eesti pangad on euro tulekuks valmis

Tänane ametlik otsus Eesti eurole üleminekust tähendab, et lähikuudel
toimuvad pankades viimased ettevalmistused eurole üleminekuks.

Loe edasi: Pressiteade: Eesti pangad on euro tulekuks valmis

Pressiteade: Pangad ja Lastekaitse Liit õpetavad pere-eelarve koostamist

Eesti Pangaliit
Pressiteade
31. mai 2010

Pangad ja Lastekaitse Liit õpetavad pere-eelarve koostamist

Eesti Pangaliidu ja MTÜ Lastekaitse Liidu heategevusliku koostööprojekti raames õpetavad pangatöötajad lastega peredele, kuidas pere-eelarvet paremini planeerida ning võimalikke rahamuresid ennetada. Projektis osaleb ka Eesti Advokatuur, kes jagab teadmisi perekonnaõiguse osas.

Loe edasi: Pressiteade: Pangad ja Lastekaitse Liit õpetavad pere-eelarve koostamist

Pressiteade: Pangaliit: võlakaitse eelnõu vajab mitmeid parandusi

Eesti Pangaliit
Pressiteade
04. mai 2010

Pangaliit: võlakaitse eelnõu vajab mitmeid parandusi

Pangaliidu hinnangul vajab võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu mitmeid parandusi ja põhjalikumat mõjude analüüsi.

Riigikogus täna arutlusele tulev võlgade ümberkujundamise seaduse eelnõu avaldab ulatuslikku mõju eraisikute võlasuhtele praktiliselt kõikide võlausaldajatega. Pangaliidu hinnangul ei ole eelnõu ettevalmistamisel määratletud selget probleemkohta, mida seadusega leevendada soovitakse, samuti ei sisalda praegune eelnõu piisavat mõjuanalüüsi ega kulude arvestust riigi (sh kohtute töökoormus) ega teiste protsessiosaliste jaoks. Pangaliidu seisukoht on, et seadus peab olema suunatud nende õigussuhete korrastamisele, mis muidu ei toimi  ega tohi kindlasti  tekitada täiendavat segadust ning võimaldada õiguste väärkasutust.

Pangaliidu juhatuse esimehe Aivar Rehe sõnul on pangad seisukohal, et võlgade ümberkujundamise menetluse raames tohiks vähendada ainult viiviseid ja leppetrahve, kuid põhinõue peab jääma puutumata. „Kindlasti peab eelnõu lähtuma ka põhimõttest, et tagatisega nõuet saab vähendada ainult võlausaldaja nõusolekul,“ lisas Rehe

Ühtlasi on Pangaliit õiguskomisjoni töörühmale teinud ettepaneku, et võlgade ümberkujundamise menetluses peab olema kohustuslik sõltumatu  nõustaja määramine. „Nõustaja ülesanne on tagada menetluse objektiivsus ning kontrolli teostamine võlgniku tehingute, varade ja võlgade ümberkujundamise kava täitmise üle. Problemaatiline on ka asjaolu, et eelnõus ei ole kirjas eraisiku võlgade ümberkujunduskava kinnitamise ja kestvuse tähtaegu“, selgitas Aivar Rehe.

Võlakaitse eelnõu vastuvõtmisega ei tohiks liigselt kiirustada. Uue menetluse eduka toimimise eelduseks on kvaliteetne õigusloome, samuti on vaja täiendavat aega  kohtusüsteemi ja nõustajate ettevalmistamiseks. Pangaliit tervitab õiguskomisjoni otsust lükata võlakaitse seaduse jõustumistähtaeg aastasse 2011, kuid soovitab  kaaluda seaduse jõustumise edasilükkamist veel poole aasta võrra

Lisainformatsioon:
Aivar Rehe
Eesti Pangaliidu juhatuse esimees
Tel: 5166056
E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Pressiteade: Pangaklientide teavitamine muutub personaalsemaks

Eesti Pangaliit
Pressiteade

21. mai 2010

Pangaklientide teavitamine muutub personaalsemaks

Edaspidi saavad kliendid infot pangateenuse tingimuste muutumisest isiklikult ja 2 kuud ette.

22. maist rakenduvad Eestis tegutsevatele pankadele võlaõigusseaduse muudatused, mille tulemusena muutuvad lisaks makseteenuste (ülekanded, püsi- ja otsekorraldused, kaarditehingud jne) lepingutele ka klientide lepingutingimuste muutumisest teavitamise tingimused. Suurema muudatusena hakkavad pangad klienti muutuvatest teenuse tingimustest teavitama senise 1 kuu asemel 2 kuud ette. Ka näeb uus kord ette, et edaspidi peab teavitamine olema  kliendile isiklikult suunatud. Kui seni on teavitamine toimunud peamiselt üleriigilise päevalehe ja pangakontorite vahendusel, siis nüüdsest lähtutakse teavitusel rohkem kliendi käitumisharjumustest ja soovidest.
Uus seadus põhineb Euroopa Liidu makseteenuste direktiivil, mis seab teavitamise tingimustele küllaltki laiad tõlgendamise võimalused. Selleks et selgitada välja, kuidas korraldada klientide teavitamine Eestis parimal võimalikul viisil, kujundasid Finantsinspektsioon, Tarbijakaitseamet ja Pangaliit ühised seisukohad.

Loe edasi: Pressiteade: Pangaklientide teavitamine muutub personaalsemaks

Pressiteade: Euroopa Liidu direktiiv täpsustab mitmeid pangateenuseid

Pressiteade

20. aprill 2010

Euroopa Liidu direktiiv täpsustab mitmeid pangateenuseid

22. maist rakenduvad Eestis tegutsevatele pankadele võlaõigusseaduse muudatused, mis toovad mitmeid muudatusi makseteenuste (ülekanded, püsi- ja otsekorraldused, kaarditehingud jne) lepingutesse.

Uus seadus põhineb Euroopa Liidu makseteenuste direktiivil, mille eesmärgiks on rakendada ühtsed reeglid makseteenuste osutamisele kogu Euroopa Majanduspiirkonnas (EEA).

Peamised muudatused:

  • EEA siseste maksete täitmise tähtaeg lüheneb seniselt viielt arvelduspäevalt kolme arvelduspäevani, alates 2012. aastast ühe arvelduspäevani.
  • Pangad peavad tagama maksejuhises toodud kogu summa ülekandmise, see tähendab, et makse summat ei vähendata ja üldreeglina maksab maksja oma panga teenustasud ja saaja oma panga teenustasud.
  • Makseteenuste lepingu tingimuste muutmisest tuleb tarbijast kliendile ette teatada senise ühe kuu asemel vähemalt kaks kuud; juriidiliste isikutega võib makseteenuste pakkuja teisiti kokku leppida.
  • Makseteenuste lepingu tingimuste muutmisest tuleb tarbijaid teavitada personaalselt püsival andmekandjal, so elektronpost, internetipank, SMS, paberkandja. Seni avaldati vastav teade valdavalt üleriigilise levikuga ajalehe ja pankade kodulehtede kaudu.
  • Makseteenuse lepingu lõppemisel tuleb kasutamatajäänud teenuse eest ettemakstud teenustasu kliendile proportsionaalselt tagastada; juriidilistest isikutest klientidega võib teisiti kokku leppida.
  • Autoriseerimata makse (nt kaardimakse, mida kaardi valdaja ei ole nõuetekohaselt heaks kiitnud) ja/või valesti täidetud makse korral on klient kohustatud sellest teatama viivitamatult, kuid hiljemalt 13 kuu jooksul konto debiteerimise kuupäevast alates; juriidilisest isikust klientidega võib teisiti kokku leppida.

 

Detailsetest muudatustest teenuse tingimustes informeerivad pangad oma kliente hiljemalt 21. aprillil, lisainfo on kätte saadav pankade kodulehtedelt.

Lisainfo:

Katrin Talihärm, Pangaliidu tegevdirektor
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
6116567