Eesti Pangaliit

Uudised

Pressiteade: Priit Perens on Pangaliidu uus juhatuse esimees

Priit Perens on Pangaliidu uus juhatuse esimees

Pangaliidu uueks juhatuse esimeheks valiti Swedbanki Eesti peadirektor Priit Perens, kes vahetab sellel ametikohal välja viimased kaks aastat liitu juhtinud SEB Panga juhatuse esimehe Riho Undi.

Riho Unt ütles oma ametiaja kokkuvõtteks, et panganduse jaoks oli viimase kahe aasta kõige suurem ettevõtmine ladusalt kulgenud üleminek eurole, mille puhul mängis olulist rolli nii ühiskonna kui ka pankade valmisolek suuroperatsiooniks. „Viimase aja prioriteediks on pangandusturu küpsuse arendamine. Pangad pööravad palju tähelepanu vastutustundlikule laenamisele, jätkusuutlikule ja sotsiaalse närviga pangandusele ning finantskirjaoskuse ja -hariduse edendamisele – need tegevused sätestati eesmärkidena ka 2011. aastal kaasajastatud heas pangandustavas. Priit Perens on palju panustanud Pangaliidule olulistesse teemadesse ning soovin talle jõudu uues ametis,“ märkis Unt.

Pangaliidu uus juht Priit Perens ütles, et järgnevatel aastatel jätkab Pangaliit pankade huvide esindamist pangandust puudutavate õigusaktide väljatöötamisel, osaleb aktiivselt riigisiseses ja rahvusvahelises koostöös ning toetab heade standardite levikut panganduses.
„Pangaliidu jaoks on oluline kogu sektori käitumine vastavalt headele pangandustavadele, milleks on eelkõige vastutustundlik laenamine ja vastutuse võtmine lähtuvalt eelmise majanduskriisi õppetundidest, ” märkis Perens.
 
Traditsiooniliselt vahetuvad Pangaliidu juhatuse esimehed iga kahe aasta tagant rotatsiooni korras. Perens on juhatuse esimehena ametis 2014. aastani.
 
Pangaliitu kuulub 12 Eestis tegutsevat panka ning juhatuse koosseis on järgmine: juhatuse esimees Priit Perens Swedbankist, juhatuse liikmed Riho Unt SEB Pangast, Aivar Rehe 
Sampo Pangast, Vahur Kraft Nordea Pangast, Valeri Haritonov Tallinna Äripangast, Andrus Kluge Eesti Krediidipangast, Sofia Kirsimaa  Citadele Pangast, Taavi Laur UniCredit Pangast, Hans Pajoma DNB Pangast, Erki Kilu LHV Pangast, Targo Raus BIGBANKist ja Arja Jurmu Pohjola Bankist.
 
Eesti Pangaliidu asutasid 1992. aastal 21 kommertspanka, liidu peamisteks eesmärkideks püstitati Eesti panganduse arendamine ja pankade ühiste probleemide lahendamiseks vajaliku tegevuse koordineerimine.
 
Lisainfo:
 
Priit Perens
Juhatuse esimees
Eesti Pangaliit
Tel: 888 1372
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Katrin Talihärm
Tegevdirektor
Eesti Pangaliit
Tel: 611 6567
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Algab konkurss „Pangandustegu“

Pressiteade

23. jaanuar 2012

Algab konkurss „Pangandustegu“

Eesti Pangaliit korraldab konkursi „Pangandustegu“, mille eesmärk on teadvustada pankade ja nende koostööpartnerite pingutusi parima ja efektiivsema pangateenuse pakkumisel ning väärtustada pangandusalast arendustööd toodete ja teenuste vallas.

„Rahvusvahelises võrdluses on Eesti pangandus väga uuendusmeelne ning pangad tegelevad pidevalt oma teenuste arendamisega. Pangandusteo konkurss kasvaski välja mõttest leida üles projektid, mis on aidanud kaasa paremale pangandusele Eestis. Kuigi kõige suuremad muutused toimuvad elektroonilises panganduses tänu e-kanalite arendamisele ei ole tegu tehnoloogialahenduste võistlusega, vaid teretulnud on ka teised projektid, mille kõigi puhul hinnatakse eelkõige kasulikkust klientidele ning positiivset mõju Eesti ühiskonnale,“ ütles Pangaliidu juhatuse esimees Riho Unt.

Pangaliidu 20. aastapäevale pühendatud konkursil võivad kandideerida Eestis tegutsevad pangad kas iseseisvalt või koos koostööpartneriga ning konkursile saab esitada ka oma konsolideerimisgrupi poolt läbiviidud projekte eeldusel, et projektil on otsene seos pangandusega. Konkursile saab esitada võistlustöid, mis toodi avalikkuse ette 2011. aastal.

Tööd peavad sisaldama endas uusi lahendusi, protsesse, ärimudeleid ning kandideerida võivad näiteks uued lahendused klienditeeninduses, uuenduslikud tooted ja teenused panganduse eri valdkondades ja mitmed teised ettevõtmised. Tööde hindamisel arvestatakse töö kasulikkust klientidele, originaalsust, majanduslikku edu või potentsiaali ning positiivset mõju Eesti ühiskonnale, samuti unikaalsust, sobivust pangaklientidele ja neile pakutavat lisandväärtust.

Kõik saavad osaleda pangandusidee konkursil

Konkursile saavad pangad töid esitada kuni 1. märtsini 2012. Kõiki laekunud töid hindab žürii, kes valib eelvoorust kuue parima hulka jõudnute seast välja konkursi „Pangandustegu“ võitja. Lisaks lähevad kuus paremat tööd veebihääletusele, mille põhjal antakse välja konkursi publikupreemia. Veebihääletuse käigus kutsutakse avalikkust üles pakkuma välja ideid pangatoote, -teenuse või -lahenduse osas, ideed osalevad konkursil eraldi kategoorias „Pangandusidee“, mille seast teeb valiku žürii. Võitjad kuulutatakse välja mai lõpus toimuval Pangaliidu 20. aastapäeva üritusel. Konkursi täpsemad tingimused on avaldatud Pangaliidu koduleheküljel.

Žüriid juhib Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm ning žürii liikmed on Postimehe majandustoimetuse juhataja Kaja Koovit, Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein, Kaubandus- ja Tööstuskoja peadirektor Mait Palts, Tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste ning Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees Eimar Veldre.

Eesti Pangaliidu asutasid 1992. aastal 21 kommertspanka, liidu peamisteks eesmärkideks püstitati Eesti panganduse arendamine ja pankade ühiste probleemide lahendamiseks vajaliku tegevuse koordineerimine. Täna on Pangaliidul 12 liikmespanka.
 
Lisainfo:
Katrin Talihärm
Tegevdirektor
Eesti Pangaliit
Tel: 611 6567
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
www.pangaliit.ee

Pressiteade: Laenupakkumiste võrdlemine lihtsustub 1. juulist

Pressiteade
27. juuni 2011
 
Laenupakkumiste võrdlemine lihtsustub 1. juulist
 
1. juulist 2011 jõustuvad Eestis ELi tarbijakrediidi direktiivist lähtuvad muudatused võlaõigusseaduses, mille tulemusena saavad kliendid hõlpsamini võrrelda pankade laenupakkumisi. Pangad on uuele korrale üleminekuks valmis ning peavad muudatust oluliseks sammuks pangateenuste pakkumisel.
 
„Pangaliidu liikmed, peavad tähtsaks vastutustundlikku laenamist ning paremat arusaama pangateenustest. Alates 1. juulist võtavad pangad kasutusele teabelehed, mis annavad kliendile hea ülevaate erinevate pankade pakkumistest. Seda kõike ühesuguses ning hõlpsalt võrreldavas vormis,“ ütles Pangaliidu juhatuse esimees Riho Unt.
 
Enne laenulepingu sõlmimist saab klient kõikidest pankadest, kus ta pakkumise küsib, standardiseeritud teabelehe. See puudutab nii tagatiseta laene, nagu näiteks väikelaen, krediitkaardid, arvelduskrediit, kui ka hüpoteegiga tagatud laene, nagu näiteks eluasemelaen. Seni on pangad omal initsiatiivil andnud sarnases vormis lepingueelset teavet eluasemelaenude puhul.
 
Teabelehel peab olema krediidiandja nimi ja kontaktandmed, krediiditoote kirjeldus, mis sisaldab laenusumma ülempiiri, lepingu kestust, tagasimakse suurust ning  kõikide laenuga seotud maksete kogusummat. Samuti on teabelehel kirjas aastane intressimäär ning krediidikulukuse määr, mis väljendab krediidi kogukulu väljendatuna aastase protsendimäärana krediidisummast või krediidi ülempiirist. Teabelehel peab olema kirjas, kui suur on laenu lepingutasu ning millised kulud kaasnevad maksete hilinemisega.
 
Tarbijakaitseameti juhataja Andres Sooniste lisas täiendavalt, ett teabelehe peavad esitama kõik laenuandjad, sõltumata sellest, kas tegu pankade või muude ettevõtete, näiteks SMS-laenajatega.
 
ELi direktiivist lähtuvalt lisatakse nüüdsest laenude reklaamidele tüüpilise laenu näide koos krediidi kulukuse määraga. Direktiivist tuleneb ka muudatus, et kliendi taganemisõigus krediidilepingust pikeneb seniselt seitsmelt päevalt 14 päevani.
 
Teabelehe näidis
 
Lisainfo:
Katrin Talihärm
Tegevdirektor
Eesti Pangaliit
Tel: 611 6567
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
www.pangaliit.ee

Pressiteade: Pangateenuseid ja –tasusid saab võrrelda veebilehel minuraha.ee

Pressiteade
05. september 2011
 
Pangateenuseid ja –tasusid saab võrrelda veebilehel minuraha.ee
 
Pangakliendid saavad võrrelda viiekümne levinuma pangateenuse tasusid ja tingimusi Finantsinspektsiooni tarbijaveebis minuraha.ee. Koostöös Pangaliidu ning selle liikmespankadega valminud võrdlustabelid muudavad pangateenused veelgi läbipaistvamaks ning suurendavad klientide informeeritust.

„Mõistliku finantskäitumise aluseks tarbija kõrge teadlikkus, mille tagamisel on oluline pangateenuste läbipaistvus. Tarbijaveebi minuraha.ee abil saavad pankade kliendid nüüdsest hõlpsalt võrrelda enam kui viiekümne pangateenuse tingimusi. Võrdlustabelid on järjekordne samm klientide paremas informeerimises, meenutagem et 1. juulist võtsid pangad kasutusele ühised teabelehed, mis annavad klientidele ülevaateid pakutavatest laenutoodetest,“ ütles Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm.

Teenustasude võrdlustabel asub aadressil minuraha.ee/teenustasude_vordlus, kõiki võrdlustabeleid näeb aadressil minuraha.ee/vordlustabelid.

Minuraha.ee võimalustest rääkides ütles Talihärm, et näiteks saavad kliendid võrrelda, kui palju maksab internetipangas ülekande tegemine või teise panga automaadist sularaha väljavõtmine, kui suur on deebetkaardi kuu hooldustasu ja mis hinnaga saab lisakaardi, millist intressi arvutatakse kontojäägilt ja mis alustel seda tehakse. Samuti on tarbijaveebist minuraha.ee võimalik lugeda lähemalt konkreetsete pangateenuste kohta (näiteks otse- ja püsikorraldused, välismaksed, pangakaardid) ja leida sõnaraamatu abil keerulisemate terminite selgitusi.

Võrdlustabelite andmed on sisestanud pangad ise ning nemad vastutavad andmete korrektsuse ja ajakohasuse eest. Andmete viimase uuendamise kuupäeva leiab tabeli  lõpust. Tabelis olevad tasud ei arvesta pakettide ja kliendirühmadele pakutavate soodustustega, kuid need on siiski lühidalt välja toodud koos viitega täpsemale infole. Kõik tabelid on kasutatavad ka vene keeles.

Eelmise aasta lõpus Rahandusministeeriumi tellimusel läbi viidud uuring „Finantsalane kirjaoskus Eesti elanike seas“ näitas, et arveldusarve avamisel võrdleb erinevate pankade tingimusi kõigest 27 protsenti  vastanutest. Oluliselt kõrgem on võrdlejate osakaal vaid eluasemelaenu ja kindlustusteenuste ostjate hulgas, vastavalt 64 ja 56 protsenti. Teiste pangateenuste valimisel jäi mitme pakkumise võrdlejate osakaal 19 ja 43 protsendi vahele.

1. juulist 2011 jõustusid Eestis ELi tarbijakrediidi direktiivist lähtuvad muudatused võlaõigusseaduses, mille tulemusena saavad kliendid hõlpsamini võrrelda pankade laenupakkumisi.   Alates 1. juulist võtsid Eesti pangad kasutusele teabelehed, mis annavad kliendile hea ülevaate erinevate pankade pakkumistest.

Enne laenulepingu sõlmimist saab klient kõikidest pankadest, kus ta pakkumise küsib, standardiseeritud teabelehe. See puudutab nii tagatiseta laene, nagu näiteks väikelaen, krediitkaardid, arvelduskrediit, kui ka hüpoteegiga tagatud laene, nagu näiteks eluasemelaen. Seni on pangad omal initsiatiivil andnud sarnases vormis lepingueelset teavet eluasemelaenude puhul.
 
 
Lisainfo:
Katrin Talihärm
Tegevdirektor
Eesti Pangaliit
Tel: 611 6567
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
www.pangaliit.ee
 

Pangaliit, Finantsinspektsioon ja Tarbijakaitseamet rõhutavad mõistliku laenamise tähtsust

 Pressiteade
25. aprill 2011
 
Pangaliit, Finantsinspektsioon ja Tarbijakaitseamet rõhutavad mõistliku laenamise tähtsust
 
Majandus on kriisist väljumas ning kuigi inflatsioonisurve piirab majapidamiste väljavaadete paranemist, on oodata laenuturu elavnemist. Seetõttu on mõistlik laenamine praegu kõigile laenuturu osalistele ajakohane, et hiljem ei saaks rääkida tagantjärele tarkusest, rõhutasid tänasel meediabriifingul Pangaliidu, Finantsinspektsiooni ja Tarbijakaitseameti juhid.
 
„Laenubuumist tegid oma järeldused nii laenuandjad kui ka –võtjad. Pangad on täiustanud riskihaldust ning pööravad suuremat tähelepanu klientide profiilile ning samas ei ole olemas universaalseid laenutingimusi ning konkreetne pakkumine on iga kliendi puhul erinev,“ rääkis Pangaliidu juhatuse esimees Riho Unt, kes tutvustas üritusel kolme erinevat tüüpi laenujuhtumit.
 
Undi sõnul hoogustus eraisikute laenamine 2010. aasta sügisel ning vaatamata vaiksemale aasta algusele on trend ülespoole. „Turul on finantseerimisvõimalused paranenud, kuid suurem laenukäive eeldab ka suuremat nõudlust. Edasine suund sõltub ka Euribori liikumisest,“ märkis ta.
 
Tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste ütles, et selge, arusaadav ja võrreldav informatsioon on tarbijale teadliku valiku tegemise alus. Eriti oluline on tarbija turvalisuse suurendamine ja valikute lihtsustamine finantssektoris, mistõttu peavad täie tõsidusega kõik krediidiandjad suhtuma korrektselt täidetud teabelehe õigeaegsesse esitamisesse. Eesmärgiga, et enne lepingu sõlmimist oleks reaalselt võimalus ka erinevaid pakkumisi kiirustamata võrrelda.
Sooniste jätkas: tarbijatel aga ei tasu unustada, et iga laen on kohustus, mis tuleb tasuda ja sellesse ei tohi suhtuda kergekäeliselt ehk nii nagu ütleb eesti tuntud vanasõna – üheksa korda mõõda ja üks kord lõika“.
 
Lp toimetused: käesolevale teatele on lisatud kolm laenutaotlemise fiktiivset näidisjuhtumit, mida Riho Unt tutvustas ning samuti esinejate ettekanded.
 


Lisainfo:
Katrin Talihärm
Tegevdirektor
Eesti Pangaliit
Tel: 611 6567
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
www.pangaliit.ee

Ettekanded:
TKA Andres Sooniste vastutustundlik laenamine
Riho_Unt-Vastutustundliku laenamise_pressibriifing_25apr2011
Raul Malmstein vastutustundlik_laenamine

Näidisjuhtumid:
Kaasus_nr_1_(Üksik_müügijuht)
Kaasus_nr_2_(renoveerimisprojekt)
Kaasus_nr_3_(Pere_3_lapsega)