Eesti Pangaliit

Eesti Pangaliidu tegevus

Pangaliidu eesmärgid

1992. aasta 3. juulil asutasid 21 kommertspanka Pangaliidu, mille peamisteks eesmärkideks püstitati Eesti panganduse arendamine ja pankade ühiste probleemide lahendamiseks vajaliku tegevuse koordineerimine.

Pangaliidu põhilised töövaldkonnad:

  • Liikmespankade vahelise infovahetuse soodustamine
  • Kommertspankade huvide esindamine pangandust puudutavate õigusaktide väljatöötamisel
  • Pangandusalase täiendkoolituse organiseerimine liikmespankade töötajatele
  • Euroopa Pangandusföderatsiooni töös osalemine täisliikme staatuses alates 01.07.2004  (assotsieerunud liige alates 15.06.1996)
  • Euroopa Maksenõukogu (EPC) töös osalemine täisliikme staatuses alates 17.06.2004
  • Avalikkuse informeerimine pangandussektori tähtsamatest arengutest
  • Hea pangandustava formuleerimine ja selle täitmise jälgimine
  • Pangandussektori huvide esindamine teistes ametiliitudes ja institutsioonides.
 
Organisatsiooniline struktuur

Oma tegutsemisvormilt on Eesti Pangaliit mittetulundusühing, mille tegevust suunavad Pangaliidu juhatus ja tegevdirektor. Pangaliidu juhatusse kuulub üks esindaja igast liikmespangast. Pangaliidu igapäevane töö on jagatud vastavate toimkondade vahel

Pangaliidu toimkondade ja töögruppide struktuur