Eesti Pangaliit

Turvatöö toimkond

Toimkonna liikmed:

 • Kalle Laasberg (Swedbank) - toimkonna juht
 • Villu Teder (SEB Pank)
 • Ermo Uusen (Danske Bank)
 • Aare Teder (Tallinna Äripank)
 • Eduard Kelvet (Citadele Pank)
 • Kaimo Sirak (Luminor)
 • Jüri Heero (LHV Pank)
 • Hannes Arunurm (OP Corporate Bank)
 • Andres Kurg (Eesti Pank)
 • Mati Aednurm (Inbank)
 • Sven Raba (Bigbank)
 • Ivar Kruusmaa (Coop Pank)

 


Ülesanded:

 • Olla pankadevahelise sidepidamise, turvatöö koordineerimise ja arendamise organiks.
 • Jälgida pankade turvalisuse arengut kodu- ja välismaal, tutvustada ja rakendada positiivseid töökogemusi.
 • Koostada soovitusi pankade turvatöö ja -süsteemide arendamiseks.
 • Jälgida panganduse vastu suunatud kuritegevuse dünaamikat ja struktuuri ning kuritegude avastamist.
 • Luua pankade turvatöötajatele võimalusi vabaks mõttevahetuseks, täienduskoolituseks ja koostööks.
 • Osaleda Toimkonna poolt valitud esindaja kaudu Eesti Pangaliidu vahendusel ja finantseerimisel Euroopa Pangandusföderatsiooni panga turvalisust käsitlevate töögruppide töös.
 • Vahendada oma liikmetele turvaalast informatsiooni ja koolitusvõimalusi.


Eesti Pangaliidu soovituslikud miinimumnõuded pankade turvalisuse tagamisel:

 • Eesti Pangaliidu miinimumnõuded kontoriruumide turvalisuse üldisele korraldusele
 • Eesti Pangaliidu soovituslikud miinimumnõuded pangakontori ehituskonstruktsioonidele
 • Eesti Pangaliidu miinimumnõuded serveriruumidele
 • Eesti Pangaliidu miinimumnõuded pangakontoritesse paigaldatavatele ja projekteeritavatele häire-, video-,   läbipääsukontroll- ning tulekahjuhäire-süsteemidele ja nende paigaldusele
 • Eesti Pangaliidu miinimumnõuded sularahaautomaatidele
 • Eesti Pangaliidu miinimumnõuded sularahaautomaatide häiresüsteemidele ja nende projekteerimisele,   paigaldamisele, programmeerimisele ja ekspluateerimisele
 • Eesti Pangaliidu soovituslik kontoriruumide lukustusjuhend
 • Eesti Pangaliidu miinimumnõuded turvafirmadele nende poolt turvateenuste osutamisel