Eesti Maksekeskkonna Foorum

Vaata lisaks

Vt ka Maksekeskonna foorumi liikmed ja esindajad

SEPA (Single Euro Payments Area) ehk EL ühtse euromaksete piirkonna loomise eesmärk on tagada, et tulevikus saavad inimesed sooritada eurodes makseid üle Euroopa sama lihtsalt kui makseid oma kodumaa piires.

2011. a. otsustati Eesti Panga, Rahandusministeeriumi ja Pangaliidu algatusel moodustada Eesti maksekeskkonna foorum.
Foorumi eesmärk on soodustada Eesti turu sujuvat ühinemist ühtse euromaksete piirkonnaga ja  toetada maksekeskkonna jätkusuutlikku arengut, edendades foorumi tegevusse kaasatud turuosaliste koostööd ning teabevahetust.

Foorumit juhib neutraalse osalisena Eesti Pank, kes teeb aktiivselt koostööd Rahandusministeeriumi ja Pangaliiduga. Foorumil tutvustatakse kõigile turuosalistele SEPA-ga seotud strateegilisi otsuseid ja korraldatakse konsultatsioone, et saada tagasisidet tegevuse kohta SEPA nõuete ülevõtmiseks.

Foorum täidab peamiselt järgmisi ülesandeid:

 • tagab SEPA maksekeskkonnale sujuva ülemineku ja selleks vajalike lahenduste toimimise;
 • tõstab üldist teadlikkust SEPA pakutavate võimaluste kohta;
 • kaasab turuosalised aktiivselt makseteenuste kujundamise protsessi;
 • vahetab teavet ja kogemusi, et paremini tunnetada klientide ootusi;
 • annab klientide ootuste ja vajaduste kohaselt soovitusi makseteenuste arendamiseks;
 • annab sisendit ja tagasisidet Eesti turuosaliste ühisseisukohtade kujundamiseks.

Foorumisse kaasatud turuosalisteks on Eesti krediidiasutused, makseteenuste kasutajad, seotud huvirühmade (sh avaliku sektori) esindajad ja infrastruktuuri ettevõtted.
2012. aasta aprillis sõlmisid Eesti Pank (EP), Rahandusministeerium (RM) ja Eesti Pangaliit (PL) omavahel kolmepoolse koostöökokkuleppe, milles lepiti kokku Eesti Maksekeskkonna Foorumi loomises ja pandi paika selle töökorralduslikud punktid.   

Makseteenuse kasutajale SEPA määrusest tulenevad olulisemad muudatused:

 • Maksekorralduste (klient-pank) andmevahetuses ISO 20022 standardite kasutuselevõtmine (pangale edastatavad massmaksefailid)  (02.2014). Vt lisa.
 • Kontoväljavõtte (pank-klient) formaadina ISO 20022 standardil põhineva formaadi  kasutuselevõtmine. Vt lisa.
 • Täielik üleminek IBAN-ile Eestis ehk tavalise kontonumbri (BBAN) asemel hakatakse ülekannete tegemisel kasutama rahvusvahelist kontonumbrit, mis lihtsustab ülekannete tegemist kogu Euroopa Majanduspiirkonnas (02.2014). Vt BBAN>IBAN kalkulaator.
  • Pangad ei tohi kliendi poolt sisestatud siseriiklikku kontonumbrit konverteerida IBAN kontonumbriks (01.02.2016)
 • Siseriikliku otsekorraldusteenuse üleviimine üleeuroopalise otsekorraldusteenuse teenuse raamistikku, et võimaldada otsekorraldustega tasuda toodete ja teenuste eest Euroopa Majanduspiirkonnas tegutsevate ettevõtete algatatud maksenõuete alusel  (02.2014)
  • Olemasolevate otsekorralduslepingute ümbervormistamine või kehtivuse ja järjepidevuse tagamine üleeuroopalises otsekorralduse skeemis saajale antavate volitustena
 •  Pankadevahelise arvelduse ja infrastruktuuri arendamine SEPA tingimuste kohaseks (02.2014)

Välkmaksepõhiste makselahenduste töögrupp

Maksekeskkonna Foorumi 18. koosoleku materjalid 9.06.2021.a.


Maksekeskkonna Foorumi 17. koosoleku materjalid 7.10.2020.a.


Maksekeskkonna Foorumi 16. koosoleku materjalid 6.12.2019.a.


Maksekeskkonna Foorumi 15. koosoleku materjalid 19.06.2019.a.

Maksekeskkonna Foorumi 14. koosoleku materjalid 13.12.2018.a.

Maksekeskkonna Foorumi 13. koosoleku materjalid 20.06.2018.a

Maksekeskkonna Foorumi 12. koosoleku materjalid 17.01.2018.a

Maksekeskkonna Foorumi 11. koosoleku materjalid 1.06.2017.a

Maksekeskkonna Foorumi 10. koosoleku materjalid 6.12.2016.a

Maksekeskkonna Foorumi 9. koosoleku materjalid 2.06.2016.a

Maksekeskkonna Foorumi 8. koosoleku materjalid 10.12.2015.a

Maksekeskkonna Foorumi 7. koosoleku materjalid 16.06.2015.a

Maksekeskkonna Foorumi 6. koosoleku materjalid 03.12.2014.a

Maksekeskkonna Foorumi 5. koosoleku materjalid 21.05.2014.a

Maksekeskkonna Foorumi 4. koosoleku materjalid 08.11.2013.a

Maksekeskkonna Foorumi 3. koosoleku materjalid 05.06.2013.a

Maksekeskkonna Foorumi 2. koosoleku materjalid 11.12.2012.a

Maksekeskkonna Foorumi 1. koosoleku materjalid 6.06.2012.a