Riikliku taustaga isikute (PEP) ametikohad

Ametikohad

Näited

Lingid

Riigipead, valitsusjuhid, ministrid ning ase- või abiministrid

 • president
 • peaminister
 • minister
 • abiminister
 • Euroopa Liidu institutsioonide juhid (nt Euroopa Komisjoni volinikud, Euroopa Keskpanga president või muu juhatuse liige)

Parlamendiliikmed või sarnaste seadusandlike organite liikmed

 • Riigikogu liige
 • Euroopa Parlamendi liikmed

Erakondade juhtorganite liikmed

 • erakonna juhatus/eestseisus

Ülemkohtute ja riigikohtu liikmed

 • Riigikohtu kohtunik
 • Euroopa Liidu kohtu kohtunik

Riigikontrolli ja   keskpankade nõukogude liikmed

 • riigikontrolör
 • Eesti Panga nõukogu liikmed
 • Euroopa Kontrollikoja liige


Suursaadikud ja asjurid


Kaitsejõudude kõrgemad ohvitserid maa-, õhu- ja mereväes

 • kaitseväe juhataja
 • maavägede juhataja (kaitseväe juhataja asetäitja)
 • mereväe juhataja
 • õhuväe juhataja
 • Kaitseliidu ülem

Riigiettevõtete juhatuse ning haldus - või järelevalveorganite liikmed

Riigi osalusega äriühingu:

 • juhatuse liige
 • nõukogu liige

Rahvusvaheliste organisatsioonide   juhid, juhi asetäitjad ja juhtorgani liikmed või samaväärseid ülesandeid täitvad isikud, kes ei ole kesk- või alamastme staatuses

 • ÜRO
 • NATO