Pangaliit viib taas läbi rahatarkuse kuu tunnid gümnaasiumides

Vaata lisaks

Rahatarkuse algteadmiste omandamine on iga noore jaoks väga tähtis, kuna sellest sõltub suuresti tema majanduslik käekäik.

 Sel aastal on rahatarkuse tunni ülesehitus järgnev:

  1. Sissejuhatuseks otsustamise psühholoogiast
  2. Eesmärgistamine
  3. Eelarve pidamise olulisus
  4. Kogumise ja säästmise põhimõtted
  5. Milleks ja kuidas investeerida?
Pangaliidu rahatarkuse koolituse pikkus on 1,5h ehk kaks 45-minutilist tundi ja need toimuvad 4-29.märtsini 2019.a. Koolitus sobib kõige paremini gümnaasiumi lõpuklassidele ja ühele klassile korraga; maksimaalselt kuni kahele paralleelklassile.

Erisoovi korral saame lisaks pakkuda ühe 45-minutilise tunni nendel teemadel: 

  • raha kogumine ja investeerimine põhitõed
  • miks ja mida kindlustada

Kui olete huvitatud koolituse toimumisest oma koolis, siis palume hiljemalt 4.veebruaril täita registreerimisvormi:
Email again:

Koolituse käigus ei reklaamita ühtegi konkreetset finantstoodet.

Rahatarkuse koolitusi viivad läbi Eesti Pangaliit, Eesti Kindlustusseltside Liit, Rahandusministeerium, Finantsinspektsioon, Nasdaq Tallinn, BFAA ja Finance Estonia.