NB! Tulenevalt 01.02.2014  Eestis kehtima hakkavatest Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 260/2012 tingimustest võetakse ka siseriiklikus arvelduses kasutusele rahvusvahelisel IBAN kujul kontonumbrid.  Vt lähemalt siit.

Standardi sisu

Käesolev standard määrab pankade poolt kasutatavate kliendi kontonumbrite maksimaalse pikkuse, pangakoodi ja kontrolljärgu asukoha ning kontrolljärgu arvutamise algoritmi.

 • Kontonumbris on lubatud kasutada ainult numbrilisi märke.
 • Kontonumbri pikkuseks on maksimaalselt 14 märki ning minimaalselt 4 märki.
 • Kontonumbri pikkus, punktis 2 toodud vahemikus, on iga panga enese määrata.
 • Viimane märk kontonumbris on kontrolljärk.
 • Kontrolljärgu arvutamine toimub 7-3-1 meetodi alusel.
 • Kontrolljärgu arvutamine nn. 7-3-1 meetodil:
  • Kontonumbri märkidele esimene kuni eelviimane (s.t. välja arvatud kontrolljärgu koht) seatakse paremalt vasakule kaalud 7,3,1,7,...;
  • Märgid korrutatakse kaaludega ning saadud tulemused liidetakse kokku;
  • Leitakse saadud summale (2) järgnev kümne korrutis ning lahutatakse sellest saadud summa (2);
  • saadud arv (3) on kontrolljärguks ning kontonumbri viimaseks märgiks. * Kontonumbri kaks esimest märki on pangakood ja tähistab panka, kus antud konto on avatud. Pangakood ei alga sümboliga 0. Käesolev standard määrab kontonumbri pikkuse ja struktuuri. Kontonumbri standardi aluseks on Pangaliidu poolt heakskiidetud Eesti pankade kontonumbrite Standard.

Standardi rakendamine

 • Alates 01.03.97. a. peavad kõik pangad olema üle läinud standardi kohasele kontonumbrile. Kontonumbri standardi rakendamine võib toimuda ka varem.
 • Kuni 31.01.98. a. on võimalik kasutada nii uut kui ka vana kontonumbrit.
 • Alates 01.02.98. a. ei võeta pankades vastu maksekorraldusi, millele märgitud kontonumbrid ei vasta antud standardile.