Jätkusuutliku panganduse toimkond

Vaata lisaks

Ragne Maasel (LHV Pank)

Toimkonna juht

Toimkonna liikmed:

 • Mihkel Tamm (LHV Pank)
 • Maris Riim (Swedbank)
 • Kadri Vunder-Fontana (Luminor)
 • Steven Lipp (Citadele)
 • Tatjana Vakulenko (SEB)
 • Aleksei Akulistõi (Coop Pank)
 • Julia Grik-Meder (OP Corporate Bank)
 • Sirli Pettai (Bigbank)

Toimkonna eesmärgid:
 1. Aidata läbi finantseerimistegevuse tuvastada, defineerida ja kasutada uusi jätkusuutlikke ärivõimalusi, mis tõstavad Eesti riigi, ettevõtete ja kogukondade konkurentsivõimet. 
 2. Tagada Eesti pangandussektori valmisolek tuua kiirelt ja paindlikult tarbijateni uusi ja Eesti jätkusuutlikku arengut toetavaid finantstooteid ja -teenuseid.
 3. Aidata tõsta jätkusuutlikkuse alast teadlikkust Eesti ühiskonnas läbi ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) kriteeriumitest tulenevate äririskide laiema teadvustamise ja tutvustamise.
 4. Olla partneriks riigiasutustele, ministeeriumidele, Eesti Pangale ja mõjuorganisatsioonidele jätkusuutliku finantseerimise valdkonna arendamisel.
 5. Teha sektoriülest koostööd teemakohaste vabatahtlike initsiatiivide ja võimalike kohustuslike regulatsioonide läbitöötamisel ja Eesti konteksti toomisel.