Pettuste tõkestamise töögrupp

Töögrupi liikmed:

  • Indrek Tibar (Swedbank) - töögrupi juht
  • Riina Orgla (TBB pank)
  • Tarmo Kährik (SEB)
  • Edwart Zdanovits (Inbank)
  • Tiit Hallas (LHV Pank)