PRESSITEADE: Pangaliit edendab tarbijaõiguste kaitset

Kolmapäeval, 20. novembril, kirjutasid Eesti Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm ja Tarbijakaitseameti peadirektor Helle Aruniit alla koostöölepingule, mille tulemusena peaks tarbijate pangateenuseid käsitlevate kaebuste arv vähenema ja nende menetlemise aeg lühenema.
20 november 2002
Kolmapäeval, 20. novembril, kirjutasid Eesti Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm ja Tarbijakaitseameti peadirektor Helle Aruniit alla koostöölepingule, mille tulemusena peaks tarbijate pangateenuseid käsitlevate kaebuste arv vähenema ja nende menetlemise aeg lühenema.

Pangaliit ja Tarbijakaitseamet teevad koostööd juba pikemat aega, seda vaatamata asjaolule, et ametisse laekunud pangaklientide kaebuste arv on läbi aastate olnud väike. ”Pangaliidu üheks tegevuse eesmärgiks on usalduse tugevdamine panganduse vastu. Sõlmitud leping aitab selle saavutamisele kindlasti kaasa, reguleerides täpsemalt koostööd kahel tasandil: esiteks tarbijakaebuste ennetamisel ja teiseks kaebuste lahendamisel,” rääkis Katrin Talihärm.

Pangaliit peab prioriteetsemaks ennetustööd. ”On oluline, et pangas kasutusel olevad lepingutingimused oleksid mitte üksnes kooskõlas seadusega, vaid ka kliendile arusaadavad ja arvestaksid piisavalt tarbijate huve”, ütles Talihärm. Suvel jõustunud võlaõigusseadus tingis kõikide pangateenuste lepingutingimuste muutmise. Koostöö Tarbijakaitseametiga algas juba enne uute Pangaliidu poolt väljatöötatud soovituslike üldtingimuste, arvelduslepingu, internetipanganduse ja kaardilepingute tingimuste kehtestamist. Pangaliit arvestas ameti poolt tehtud ettepanekuid ja valminud tüüptingimused pälvisid ametilt positiivse hinnangu. Antud hinnang ei välista aga siiski tingimuste rakendamisest tulenevate üksikkaebuste menetlemist Tarbijakaitseameti poolt.

Koostööd soovitakse tihendada ka kaebuste lahendamisel. Tarbijakaitseametil on võimalus pöörduda Pangaliidu poole täiendava ekspertarvamuse saamiseks. See ei tähenda, et amet kaotab oma sõltumatuse, kuna Pangaliidust lähtuv eksperthinnang pole konkreetse kaebuse lahendamisel ametile siiski siduv. "Lõppotsustajaks, kas tarbija õigusi on rikutud või mitte, jääb seega alati Tarbijakaitseamet," kinnitas Helle Aruniit. Tarbijakaitseamet edastab Pangaliidule ka kokkuvõtteid tarbijakaebustest. Kui tegemist on pangapoolse eksimusega või panga poolt ebapiisava teabe andmisega, peaksid omad järeldused tegema kõik pangad.

Arvestades sellega, et pangateenused on suhteliselt spetsiifilised, ei saa alahinnata ka ühistegevust tõstmaks pangaklientide teadlikkust, sest sageli on konfliktide tekkimise üheks põhjuseks just vähene informeeritus. ”Tarbijal peab kujunema selge pilt soovitavast pangateenusest, selle kasutamisvõimalustest ja sobivusest. Enne lepingule allkirja andmist peab endale teadvustama mitte ainult oma õigused, vaid ka teise poole – ehk millised saavad olema kohustused,” selgitas Talihärm.

Lepingu allakirjutamisel tõdesid nii Pangaliit kui Tarbijakaitseamet, et on rahul senise pikaajalise positiivse koostööga. "Aktsepteerime üksteist kui häid partnereid ja oleme valmis konstruktiivseks dialoogiks tagamaks tarbijaõiguste paremat kaitset," lausus Helle Aruniit.


Lisainfo:
Ingmar Mattus
Eesti Pangaliidu infonõunik
Tel: 611 6569
Mobiil: 5551 9579
E-mail: mattus@pangaliit.ee