PRESSITEADE: Uus makse Euroopa Liidu siseseks arveldamiseks

28 aprill 2004

Alates 1. maist saavad Eesti suuremate pankade kliendid teha euromakseid uut makseteenust kasutades. EU makse on mõeldud europõhiste maksete tegemiseks ühest Euroopa Liidu riigist teise.

EU makse on Euroopa Liidu sisene eurodes tehtav tavamakse summas kuni 12500 eurot. Maksekorraldusele tuleb märkida makse saaja rahvusvaheline kontonumber ehk IBAN ja saaja panga BIC-kood (SWIFT-kood). EU maksega jõuab makse saaja kontole hiljemalt 5 pangapäeva jooksul.

Pangaliidu juhi Katrin Talihärmi sõnul kujuneb EU makse eeldatavalt senistest maksetüüpidest klientide jaoks soodsamaks, kuna maksete töötlemisel ja edastamisel kasutavad pangad Euroopa Liidus kokkulepitud ühtseid maksestandardeid. "Soodsamate arvelduste pakkumise eelduseks on makse nõuetekohane vormistamine selle saatja poolt", lisas Talihärm.

Eesti liitumine Euroopa Liiduga tõstab siinse majandustegevuse aktiivsust oluliselt. Koostöö Eesti ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel tugevneb. Euroopa Liidu siseturu väljakujundamine ja edusammud täieliku majandus- ja rahaliidu suunas põhjustavad kaubanduse ja inimeste liikumise kasvu. Üha kasvava välissuhtluse tingimustes on suurenenud ka kapitali liikumine nii Eestisse kui siit välja.

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu poolt 2001. aasta detsembris vastu võetud eurodes tehtavate välismaksete määrusele tuginedes soovitavad Eesti pangad klientidel edastada oma välispartneritele enda IBAN ja panga BIC-kood. Soodsa euromakse sooritamise eeldusena peab klient maksekorraldusele märkima saaja korrektse IBAN-i ja BIC-koodi.


Lisainfo:
Ingmar Mattus
Eesti Pangaliidu infonõunik
Tel: 611 65 69, 055 519 579
E-post: Mattus@pangaliit.ee