PRESSITEADE: Pankade eluasemelaenupakkumised on edaspidi veelgi võrreldavamad

08 juuni 2004

8. juunil otsustas Eesti Pangaliidu juhatus, et alates 2005. aasta 1. oktoobrist hakkavad Eesti pangad eluasemelaenu pakkumiste tegemisel juhinduma ühtsetest teabe andmise põhimõtetest, et pankade pakkumised oleksid kliendile senisest veelgi võrreldavamad.

Pangaliidu juhatuse poolt heaks kiidetud ühtsed põhimõtted tulenevad Euroopa tarbijaorganisatsioonide ja Euroopa krediidisektori assotsiatsioonide ühistööna väljatöötatud dokumendist Code of Conduct on Home Loans. Teabe andmise juhised koosnevad kahest osast. Üldosas peab pank andma laenutaotlejale üldist teavet kõikidest pangas pakutavatest eluasemelaenu toodetest, kirjeldades näiteks intressimäärade tüüpe (fikseeritud, ujuv, kombineeritud), laenuga kaasnevaid täiendavaid kulusid ja võimalikke maksusoodustusi. Teises osas antakse taotlejale lähtudes tema konkreetsest valikust infot valitud laenutoote kohta arvestades soovitud summat ja laenuperioodi pikkust. Nn personaliseeritud osa peab endas sisaldama näiteks maksegraafikut, krediidikulukuse määra ja tingimusi laenukohustuse enneaegse lõpetamise kohta.

Pangaliidu juhi Katrin Talihärma sõnul jagavad pangad ka juba täna oma klientidele sarnast teavet, kuid selle struktuur, kasutatavad terminid ja info edastamise vorm vajavad pangati ja tootegrupiti enam ühtlustamist. Pangaliidu liikmespangad avaldavad lootust, et ka liitu mitte kuuluvad finantsasutused ning teised eluasemelaenu pakkujad hakkavad klientide teavitamisel lähtuma samadest põhimõtetest. Tarbijale antava informatsiooni standardiseerimine annab Eesti laenuvõtjatele järgmisest aastast võimaluse väga lihtsalt võrrelda nii kodumaiste kui ka teiste Euroopa Liidu riikide pankade sarnaste laenutoodete tingimusi.

Pankade hinnangul on ühtsete reeglite seadmine ja nende järgimine kasulik nii klientidele kui pankadele. Pangaliidu juhi sõnul on eluasemelaenu võtmise otsus inimese elus üks tähtsamaid finantsotsuseid ja on oluline teha kõik pankadest sõltuv, et klient valiks enda jaoks parima pakkumise. "Mida arusaadavamad ja võrreldavamad on erinevate pankade eluasemelaenutoodete pakkumised, seda kindlam võib klient oma otsuses olla", lisas Talihärm. "Tarbija igakülgne teavitamine võetavate kohustuste suurusest ja tingimustest peaks tõstma ka tema vastutustundlikkust laenu võtmise otsuse tegemisel."

Kokkulepe 5 Euroopa Liidu tarbijakaitseorgani ja 9 pangandusühenduse vahel propageerida pankade ühinemist üle-euroopaliste tarbijale eluasemelaenu lepingueelse standardiseeritud teabe edastamise vabatahtlike käitumisjuhistega jõustus 2002. aasta septembris. Käitumisjuhised on tänaseks otsustanud rakendada enam kui 3600 Euroopas eluasemelaene väljastavat krediidi- ja finantseerimisasutust.

Kaheksast Eestis tegutsevast krediidiasutusest kuulub Pangaliitu kuus: Hansapank, Eesti Ühispank, Nordea Pank, Sampo Pank, Eesti Krediidipank ja Tallinna Äripank. Pangaliit saab käesoleva aasta 1. juulil Euroopa Pangandusföderatsiooni täisliikmeks. Pangandusföderatsiooni täidesaatvas komitees osaleb Pangaliidu tegevjuht Katrin Talihärm. Juhatuse tasandil esindab Eesti panganduse huve Indrek Neivelt.

Code of Conduct on Home Loans kohta saab täiendavat informatsiooni Euroopa Komisjoni kodulehelt.


Lisainfo:
Ingmar Mattus
Eesti Pangaliidu infonõunik
Tel: 611 65 69, 055 519 579
E-post: Mattus@pangaliit.ee