PRESSITEADE: Uuest aastast maksustatakse osad finantsteenused käibemaksuga

22 november 2006

PRESSITEADE  23.11.2006  07:30

Uuest aastast maksustatakse osad finantsteenused käibemaksuga 

2007 aasta alguses jõustuv käibemaksuseaduse muudatus toob kaasa muudatusi ka finantsteenuste käibemaksuga maksustamisse. Eelkõige puudutab see väärpaberite hoidmise, haldamise ja vara valitsemisega seonduvaid teenuseid.

Pangaliidu tegevdirektori Katrin Talihärma sõnul jäävad jätkuvalt maksuvabaks väärtpaberitega tehtavad tehingud, kuid väärtpaberite hoidmine ja haldamine ning investeerimisalane nõustamine maksustatakse uuest aastast käibemaksuga. “On väga positiivne, et Pangaliit jõudis Rahandusministeeriumi ja Maksu- ja Tolliametiga ühisele arusaamisele, et kuna väärtpaberikonto avamine ja sulgemine on otseselt seotud väärtpaberitehingutega, siis käibemaksukohustus nendele teenustele ei laiene“, märkis Talihärm.

Seadusemuudatuse tingis vajadus kohaldada Euroopa Liidu 6. käibemaksudirektiiv Eesti seadusandlusesse. Direktiiv jättis liikmesriikide enda otsustada, kas võimaldada käibemaksuvabastust eriotstarbeliste fondidele. Eesti kasutas seda võimalust maksimaalselt ja seetõttu jäävad jätkuvalt maksuvabaks kõikide avalike investeerimisfondide valitsemine ja nõustamine. Pangaliidu juhi sõnul on riigi poolt selline maksuvabastuse säilitamine Eesti investeerimisfondide konkurentivõime seisukohast väga oluline, kuna avalikud investeerimisfondid moodustavad kõigist Eesti fondidest 99%. “Ka kõik ligi 518 000 II pensionisambasse panustajat võivad öösel rahulikult magada – uus aasta neile täiendavaid väljaminekuid kaasa ei too”, sõnas Talihärm.

Lisaks muudatustele väärtpaberitega seonduvate teenuste osutamisele, maksustatakse alates 2007.aastast käibemaksuga ka vara hoidmise teenus, sealhulgas hoiulaegaste üürimisteenus. Käibemaks lisandub edaspidi ka väärtpaberikonto väljavõtte maksumusele. Seda sõltumata sellest, kas kontol hoitakse aktsiaid, võlakirju või pensionifondiosakuid. Pankade äriklientidele hakatakse väljastama vastavaid käibemaksuarveid.

Tulenevalt jõustuvast seadusemuudatusest viiakse vastavad muudatused sisse pankade hinnakirjadesse. Uued hinnakirjad tehakse kättesaadavaks kõikides pangakontorites, pankade kodulehekülgedel ja internetipankades hiljemalt käesoleva aasta 1.detsembril. Kuna Pangaliit on teinud tihedat koostööd Maksu- ja Tolliametiga, siis on tagatud, et muudatusi finantsteenuste maksustamisel rakendavad ühetaoliselt ka kõik kohapealsed maksuhaldurid.

Käibemaksuseaduse muudatus tuleneb Euroopa Liidu kuuenda käibemaksu direktiivi (77/388/EMÜ) harmoniseerimisest Eesti seadusandlusega. Kuuenda käibemaksu direktiivi eesmärgiks on liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine ning läbi ühise käibemaksusüsteemi ja ühtse maksubaasi euroopa siseturu toimimise tagamine.

Neljateistkümnest  Eestis tegutsevast krediidiasutusest kuulub Pangaliitu seitse: Hansapank, SEB Eesti Ühispank, Nordea Pank, Sampo Pank, Eesti Krediidipank, Tallinna Äripank ja Parex Pank. 2006. aasta seisuga kuulub liikmetele laenude mahu järgi 99%-ne turuosa. Pangaliit on Euroopa Pangandusföderatsiooni ja Euroopa Maksenõukogu täieõiguslik liige.