Pressiteade: UniCredit Pank võeti Pangaliidu liikmeks

28 jaanuar 2008

PRESSITEADE                                              29.01.2008

UniCredit Pank võeti Pangaliidu liikmeks

Pangaliidu juhatus võttis tänasel  juhatuse koosolekul UniCredit Bank Eesti filiaali Pangaliidu liikmeks. Koos UniCredit Pangaga on pankade huve esindaval Pangaliidul nüüd 8 liiget.

Uus Pangaliidu liige AS UniCredit Bank Eesti filiaal kuulub UniCredit Group´i. UniCredit Group on üks Euroopa kümnest juhtivast finantskontsernist, tegutsedes 23 riigis ning teenindades 40 miljonit klienti 9000 filiaali kaudu.

UniCredit Bank Eesti filiaali tegevdirektor Taavi Laur ütles, et "me hindame kõrgelt võimalust osaleda Pangaliidu tegevuses, sest Pangaliit on läbi aastate kandnud olulist rolli Eesti pangandusturu arengus. Seniste Pangaliidu  liikmete väärikale kogemusele tahame liidu tegevusse juurde pakkuda ka Kesk-Euroopa positiivset panganduskogemust“.

Pangaliit kui kommertspankasid ühendav erialaliit on avatud kõikidele Eestis tegevuslitsentsi omavatele krediidiasutustele. Euroopa Liiduga liitumise mõjul on viimastel aastatel elavnenud ka Eesti pangandusturg ning uute tegijatena on Soome, Rootsi ja kohalikul kapitalil põhinevate pankade kõrval Eestis esindatud ka Kesk-Euroopa pangandus. Pangaliidu tegevdirektori Katrin Talihärm sõnul on loomulik, et uued, praegu veel suhteliselt väikesed välispankade filiaalid liituvad ka kohaliku panganduse erialaliiduga, et omada paremaid kanaleid nii informatsiooni saamiseks kui protsesside mõjutamiseks. Pangaliidu liikmelisusel on positiivne mõju ka klientidele, sest liikmespangad juhinduvad oma tegevuses Pangaliidu juhatuse poolt heaks kiidetud heast pangandustavast ja muudest iseregulatsiooni normidest.

Pangaliidu peamisteks eesmärkideks on Eesti panganduse arendamine ja pankade ühiste probleemide lahendamiseks vajaliku tegevuse koordineerimine. 1992. aastal 21 kommertspanga poolt asutatud Pangaliitu kuulub Eestis tegevuslitsentsi omavast 14 krediidiasutusest 8: Hansapank, SEB Eesti Ühispank, Nordea Pank, Sampo Pank, Eesti Krediidipank, Tallinna Äripank, Parex Pank ja UniCredit Pank.  2007. aasta lõpu seisuga kuulus liikmetele laenude mahu järgi 99%-ne turuosa. Pangaliit on Euroopa Pangandusföderatsiooni ja Euroopa Maksenõukogu täieõiguslik liige.

Igat liikmespanka esindab juhatuses üks esindaja. Pangaliidu juhatuse liikmeteks on Erkki Raasuke Hansapangast, Ahti Asmann SEB Eesti Ühispangast, Vahur Kraft Nordea Pangast, Aivar Rehe Sampo Pangast, Andrus Kluge Krediidipangast, Valeri Haritonov Äripangast, Lauri Kärner Parex Pangast ja Taavi Laur UniCredit Pangast. Juhatuse esimeheks on Vahur Kraft.


Lisainfo:
Katrin Talihärm, Pangaliidu tegevdirektor
taliharm@pangaliit.ee
6116569