Pressiteade: 2. mail alanevad taas internetipankade paroolikaartide makselimiidid

11 veebruar 2008

Pressiteade                                                                  12. veebruar 2008

2. mail alanevad taas internetipankade paroolikaartide makselimiidid

Klientide kaitsmise ja turvalisema internetikasutuse eesmärgil alanevad 2. maist internetipangas korduvkasutusega paroolikaardiga tehtavate maksete päevalimiidid 5000 kroonini päevas. Tänavune aktsioon on jätkuks mullu aset leidnud paroolikasutajate päevaste limiitide alandamisele 10 000 kroonini päevas.

Muudatus puudutab Hansapanga, SEB Eesti Ühispanga, Sampo Panga, Krediidipanga, Parex banka Eesti filiaali ja Tallinna Äripanga kliente. PIN-kalkulaatorite ja ühekordsete paroolikaartide omanikud saavad jätkata internetipangas oma senise limiidi kasutamist olemasoleva identifitseerimisvahendiga.

Pangaliit soovitab klientidel netipankade külastamiseks ja tehingute tegemiseks kasutada paroolikaardi asemel ID-kaarti või mobiil-ID-d, sest need on kõige turvalisemad viisid enese identifitseerimiseks internetis. Pangaliidu soovitus kehtib kõigile enda turvalisusest hoolivatele klientidele, sõltumata maksete summadest.

Ründed pangaklientide vastu on muutunud jõulisemaks ja kontsentreeritumaks. Viimasel ajal on rünnatud ka Skandinaavia ja Baltimaade pankade kliente. Korduvkasutusega paroolid on kogu maailmas kuulutatud oma aja ära elanud autentimisviisiks ja kõikidel pankadel soovitatakse üle  minna muude turvalisemate isiku tuvastamise viiside peale. ID-kaardi saladust saab varastada vaid koos kaardi ja PIN-koodidega. Paroolikaardi koodid aga on lihtsalt kopeeritavad ja hiljem võib neid omaniku teadmata kasutada.

„Tänasel turvalise interneti päeval on esmatähtis kindlasti ID-kaardi suurem turvalisus, ent lisaks sellele on ID-kaart ka mugavam. Kui kasutada PIN-kalkulaatorit või koodikaarti, peab iga internetipanga jaoks olema eraldi kalkulaator või kaart, aga ID-kaart sobib kõikidele internetikeskkondadele, olgu selleks siis pangad, riiklikud registrid või muud teenusepakkujad,” loetles Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm ID-kaardi kasutusvõimalusi. „Lisaks saab ID-kaardiga anda seaduslikku digiallkirja, mida ei saa teha ühegi teise kaardi omanikud. Digitaalselt allkirjastatavaid teenuseid pakuvad juba ka osad pangad. ID-kaardi turvalisuse ja mugavuse hindajaid tuleb pangaklientide hulgas üha juurde - viimase aastaga on ID-kaardiga veebipankade kasutajate hulk enam kui kahekordistunud. Pangaliidule teeb see ainult rõõmu.”

Oma osa on aktiivsemal ID-kaardi kasutamisel kindlasti soodsa hinnaga kaardilugejatel – need saab soetada nii Hansapanga, SEB, Sampo panga kui Krediidipanga kontoritest, samuti Parex banka Eesti filiaalist. Arvutikaitse 2009 egiidi all hangitud alla 100 kroonist lugejat müüvad samuti mitmed arvutipoed.

Alates 2007.aasta aprillist on EMT klientidel olnud võimalus kasutada panka logimisel enese identifitseerimisel ka mobiiltelefoni SIM-kaarti mis toimib ID-kaardina. 2008 jooksul on oodata sarnase teenuse avanemist ka Elisa ja Tele2 klientidele. Mobiil-ID kasutamiseks ei vaja klient kaardilugejat ega täiendavat tarkvara. Mobiil-IDga saab teha samu toiminguid, mida ID-kaardiga – enda isikut tuvastada ning anda digiallkirja.

Turvalisema internetikasutuse toetuskampaania toimub Arvutikaitse 2009 egiidi all. Arvutikaitse 2009 on 2006. aasta mais sihtasutuse Vaata Maailma peamiste partnerite ja Eesti riigi vahel sõlmitud koostöölepe, mille eesmärk on kujundada Eestist aastaks 2009 maailma turvalisima infoühiskonnaga riik. Koostööleppe põhitegevused on suunatud tavakasutajate harimisele. 2009. aasta lõpuks soovib Arvutikaitse jõuda 400 000 ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutajani. Veebruari alguseks oli väljastatud 1,156 miljonit ID kaarti, millest hetkel kehtivad 981 000, vähemalt ühel korral oli ID-kaarti elektrooniliselt kasutanud  umbes 100 000 kaardiomaniku.

Arvutikaitse 2009 asutajaliikmeteks on sihtasutus Vaata Maailma, Elion, EMT, Hansapank ja SEB Eesti Ühispank koos Eesti riigi esindaja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga. 2007. aasta sügisel liitusid koostööleppega ka Sampo pank, Nordea pank, Krediidipank, Sertifitseerimiskeskus, E-kool, maksu- ja tolliamet, justiitsministeeriumi registrite ja infosüsteemide keskus, Tele2 ning Eesti Energia.

ID-kaardi ja mobiil-ID elektroonilise kasutamise juhistega ning võimalustega saab tutvuda ID-kaardi veebilehel aadressil www.id.ee. Ununenud ID-kaardi PIN-koodide asemele saab uued hankida kodakondsus- ja migratsiooniameti ning Hansapanga ja SEB kontoritest. Kaardi elektrooniliseks kasutamiseks vajalike sertifikaatide kehtivust saab kontrollida ning neid vajadusel uuendada ise internetis, samuti nii pangakontorites kui kodakondsus- ja migratsiooniametis.

Lähem info:
Katrin Talihärm, Pangaliidu tegevdirektor
taliharm@pangaliit.ee
6116569

Pressiteade (RUS)