Pressiteade: 2. maist alanevad internetipankade paroolikaartide makselimiidid

01 aprill 2008

Pressiteade                                                                             02.04.2008

2. maist alanevad internetipankade paroolikaartide makselimiidid

Turvalisuse suurendamiseks vähendatakse Eesti Pangaliidu eestvedamisel 2. maist alates internetipangas paroolikaardiga tehtavate tehingute päevalimiiti 5000 kroonini. 

Muudatus puudutab Hansapanga, SEB, Sampo Panga, Krediidipanga, Parex banka Eesti filiaali ja Tallinna Äripanga kliente. Hansapanga, SEB ja Sampo Panga telefonipanga klientidele, kes kasutavad autentimisvahendina korduvkasutusega paroolikaarti, kehtib sama tingimus. PIN-kalkulaatori, ID-kaardi ja mobiil-ID kasutajad saavad jätkata internetipangas oma senise limiidi kasutamist.

„Alandame korduvkasutusega paroolikaardi päevalimiite ennekõike klientide kaitsmise ja turvalisema internetikasutuse nimel,” kommenteeris makselimiitide alandamist Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm. „Korduvkasutusega paroolikaarti on igal pool maailmas peetud suuresti oma aja ära elanud autentimisvahendiks ja samas suunas liigume ka meie. Pangaliit soovitab klientidel internetipangas tehingute tegemiseks kasutada paroolikaardi asemel ID-kaarti või viimast uuendust autentimisvahendite seas – mobiil-ID-d. ”

Ründed pangaklientide vastu on kõikjal maailmas muutunud jõulisemaks ja kontsentreeritumaks. „Reeglina ründavad häkkerid kliendi arvutit mitte panga süsteeme, kuna viimased on väga tõhusalt kaitstud,” selgitas Talihärm. „Seetõttu kaitseb iga kasutaja, kes internetipangas ülekandeid teeb, oma raha, kasutades enese isiku kindlakstegemiseks turvalisi autentimisvahendeid. ID-kaardi saladust saab varastada vaid koos kaardi ja PIN-koodidega. Paroolikaardi koodid on aga lihtsalt kopeeritavad.”

Lisaks turvalisusele on ID-kaart ka mugavam. Kui kasutada PIN-kalkulaatorit või koodikaarti, peab iga internetipanga jaoks olema eraldi kalkulaator või kaart, aga ID-kaart sobib kõikidele internetikeskkondadele, olgu selleks siis pangad, riiklikud registrid või muud teenusepakkujad. Lisaks saab ID-kaardiga anda seaduslikku digiallkirja, mida ei saa teha ühegi teise kaardi omanikud. Digitaalselt allkirjastatavaid teenuseid pakuvad juba ka osad pangad.

ID-kaardi elektrooniliseks kasutamiseks tuleb soetada ID-kaardi lugeja. Seda saab osta nii Hansapanga, SEB kui Sampo Panga kontoritest samuti Parex banka Eesti filiaalist. Krediidipank annab kaardilugeja oma kliendile tasuta. Arvutikaitse 2009 egiidi all hangitud alla 100 kroonist lugejat müüvad samuti mitmed arvutipoed.

ID-kaardi ja mobiil-ID elektroonilise kasutamise juhistega ning võimalustega saab tutvuda ID-kaardi veebilehel www.id.ee. Ununenud ID-kaardi PIN-koodide asemele saab uued hankida kodakondsus- ja migratsiooniameti ning Hansapanga ja SEB kontoritest. Kuni 2. maini annab Hansapank uued ID-kaardi PIN-koodid tasuta, SEB annab PIN-koodid tasuta kuni 30. juunini. Kaardi elektrooniliseks kasutamiseks vajalike sertifikaatide kehtivust saab kontrollida ning neid vajadusel uuendada ise internetis http://sk.ee/id-kontroll/, samuti nii pangakontorites kui kodakondsus- ja migratsiooniametis.

Alates 2007.aasta aprillist on EMT klientidel olnud võimalus kasutada internetipanka sisenemisel enese identifitseerimiseks mobiil-ID-d, mis on ID-kaardi analoog ning võimaldab mobiiltelefoniga teha e-toiminguid. SIM-kaarti, mis toimib ID-kaardina. 2008 jooksul on oodata sarnase teenuse avanemist ka Elisa ja Tele2 klientidele. Mobiil-ID kasutamiseks ei vaja klient kaardilugejat ega täiendavat tarkvara. Mobiil-IDga saab teha samu toiminguid, mida ID-kaardiga – enda isikut tuvastada ning anda digiallkirja.

Turvalisema internetikasutuse toetuskampaania toimub Arvutikaitse 2009 egiidi all. Arvutikaitse 2009 on 2006. aasta mais sihtasutuse Vaata Maailma peamiste partnerite ja Eesti riigi vahel sõlmitud koostöölepe, mille eesmärk on kujundada Eestist aastaks 2009 maailma turvalisima (kõige turvalisema) infoühiskonnaga riik. Koostööleppe põhitegevused on suunatud tavakasutajate harimisele. 2009. aasta lõpuks soovib Arvutikaitse jõuda 400 000 ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutajani. Veebruari alguseks oli väljastatud 1,156 miljonit ID kaarti, millest hetkel kehtivad 981 000, vähemalt ühel korral oli ID-kaarti elektrooniliselt kasutanud  umbes 100 000 kaardiomaniku.

Arvutikaitse 2009 asutajaliikmeteks on sihtasutus Vaata Maailma, Elion, EMT, Hansapank, SEB ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. 2007. aasta sügisel liitusid koostööleppega ka Sampo Pank, Nordea Pank, Krediidipank, Sertifitseerimiskeskus, E-kool, maksu- ja tolliamet, justiitsministeeriumi registrite ja infosüsteemide keskus, Tele2 ning Eesti Energia.

Lähem info:
Katrin Talihärm
Pangaliidu tegevdirektor
taliharm@pangaliit.ee
6116569

Pressiteade (RUS)