Pressiteade: DnB NORD Pank võeti Pangaliidu liikmeks

15 september 2008

PRESSITEADE 16.09.2008

DnB NORD Pank võeti Pangaliidu liikmeks

Pangaliidu juhatus võttis tänasel  juhatuse koosolekul Bank DnB NORD A/S Eesti filiaali Pangaliidu liikmeks. Koos DnB NORD Pangaga on pankade huve esindaval Pangaliidul nüüd 9 liiget.

DnB NORD Pank kuulub ühte Põhjamaade suuremasse pangandusgruppi, Eestis tegutseb pank alates 2006. aasta kevadest. Lisaks Eestile tegutseb pank ka Soomes, Taanis, Poolas, Lätis ja Leedus. DnB NORD grupil on 170 esindust ja 735 000 klienti. Grupi emapankadeks on Norra ja Põhja-Saksamaa suurimad pangad DnB NOR ja NORD/LB.

DnB NORD Panga juhataja Hans Pajoma leiab, et praeguses majanduskeskkonnas on pankade roll Eesti majanduse taaselustamisel oluliselt suuremaks muutumas ning seetõttu on Pangaliiduga liitumine DnB NORD Panga jaoks väga oluline samm. „Arvame, et nüüd, kui DnB NORD Pank on Eesti pangandusturul tegutsenud ligikaudu kaks aastat, on õige aeg anda ka meil oma panus liidu tegevusse,” kommenteerib Pajoma.

Pangaliit kui kommertspankasid ühendav erialaliit on avatud kõikidele Eestis tegevuslitsentsi omavatele krediidiasutustele. Euroopa Liiduga liitumise mõjul on viimastel aastatel elavnenud ka Eesti pangandusturg ning uute tegijatena on Soome, Rootsi ja kohalikul kapitalil põhinevate pankade kõrval Eestis esindatud ka Kesk-Euroopa pangandus. Pangaliidu tegevdirektori Katrin Talihärm sõnul on loomulik, et uued, praegu veel suhteliselt väikesed välispankade filiaalid liituvad ka kohaliku panganduse erialaliiduga, et omada paremaid kanaleid nii informatsiooni saamiseks kui protsesside mõjutamiseks. Pangaliidu liikmelisusel on positiivne mõju ka klientidele, sest liikmespangad juhinduvad oma tegevuses Pangaliidu juhatuse poolt heaks kiidetud heast pangandustavast ja muudest iseregulatsiooni normidest.

Pangaliidu peamisteks eesmärkideks on Eesti panganduse arendamine ja pankade ühiste probleemide lahendamiseks vajaliku tegevuse koordineerimine. 1992. aastal 21 kommertspanga poolt asutatud Pangaliitu kuulub Eestis tegevuslitsentsi omavast 14 krediidiasutusest 9: Swedbank, SEB Pank, Nordea Pank, Sampo Pank, Eesti Krediidipank, Tallinna Äripank, Parex Pank, UniCredit Pank ja DnB NORD Pank.  2007. aasta lõpu seisuga kuulus liikmetele laenude mahu järgi 97,7%-ne turuosa. Pangaliit on Euroopa Pangandusföderatsiooni ja Euroopa Maksenõukogu täieõiguslik liige.

Igat liikmespanka esindab juhatuses üks esindaja. Pangaliidu juhatuse liikmeteks on Erkki Raasuke Swedbankist, Ahti Asmann SEB Pangast, Vahur Kraft Nordea Pangast, Aivar Rehe Sampo Pangast, Andrus Kluge Krediidipangast, Valeri Haritonov Äripangast, Lauri Kärner Parex Pangast, Taavi Laur UniCredit Pangast ja Hans Pajoma DnB NORD Pangast. Juhatuse esimeheks on Aivar Rehe.

Lisainfo:
Katrin Talihärm, Pangaliidu tegevdirektor
taliharm@pangaliit.ee
6116569