Pressiteade: Pangad pakuvad uue teenusena arvelduskonto üleviimist

14 detsember 2009
 
Pangad pakuvad uue teenusena arvelduskonto üleviimist
 
 
Alates 1. jaanuarist 2010 pakuvad Eesti pangad eraisikust klientidele uue teenusena arveldusteenuste üleviimist.
 
Arveldusteenused hõlmavad eraisikust kliendi arvelduskontot ning sellega seotud otse- ja püsikorraldusi. Arveldusteenuste üleviimiseks peab klient suhtlema ainult uue pangaga ning teenus on kliendile tasuta.
 
„Uuenduse puhul võib paralleeli tuua telefoninumbri liikumisega ühest võrgust teise. Erinev on vaid see, et kliendi kontonumber ei jää samaks, vaid uues pangas avatakse talle uus arvelduskonto,“ ütles Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm.
 
Kliendi soovil on võimalik viia uude panka üle kõik arveldusteenused (otse- ja püsikorraldused ning arvelduskonto) ja vanas pangas konto sulgeda. Soovi korral saab uude panka üle viia ka vaid valitud arveldusteenused.
 
Teatud tingimustel ei ole arveldusteenuse üleviimine  võimalik, seda juhul kui kliendi
arvelduskonto endises pangas on arestitud, kliendil on võlgnevus endise panga ees (nt teenustasu võlg või muu võlgnevus) või arvelduskonto ja sellega seotud arveldusteenuste üleviimist takistab muu lepingust tulenev piirang.
 
Kogu üleviimine viiakse läbi kahe kuni nelja nädala jooksul. Otsekorralduslepingute üleviimisel on periood pikem, uute lepingute toimima hakkamine võib võtta lisaks ühe kuu. Püsi- ja otsekorralduslepingute üleviimine tähendab lepingute  lõpetamist endises pangas ja uute lepingute sõlmimist uues pangas seal kehtivatel tingimustel, kõik toimingud teevad kliendi eest volituse alusel ära pangad.
 
Arveldusteenuste üleviimise turuletoomine on osa üleeuroopalisest projektist, mille eesmärk on lihtsustada pangavahetust kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. „Kuna Eestis on  klientide ühest pangast teise liikumine olnud erinevalt mitmetest vana-Euroopa riikidest lihtne ka seni, loob see siinsel turul eelkõige mugavusteenuse” märkis Katrin Talihärm.
 
Lisainfot arveldusteenuste üleviimisest leiab Pangaliidu kodulehelt: http://www.pangaliit.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=213⟨=et
 
Täpsem info:
Katrin Talihärm, Pangaliidu tegevdirektor
taliharm@pangaliit.ee
6116569