Algab konkurss „Pangandustegu“

23 jaanuar 2012
Pressiteade

23. jaanuar 2012

Algab konkurss „Pangandustegu“

Eesti Pangaliit korraldab konkursi „Pangandustegu“, mille eesmärk on teadvustada pankade ja nende koostööpartnerite pingutusi parima ja efektiivsema pangateenuse pakkumisel ning väärtustada pangandusalast arendustööd toodete ja teenuste vallas.

„Rahvusvahelises võrdluses on Eesti pangandus väga uuendusmeelne ning pangad tegelevad pidevalt oma teenuste arendamisega. Pangandusteo konkurss kasvaski välja mõttest leida üles projektid, mis on aidanud kaasa paremale pangandusele Eestis. Kuigi kõige suuremad muutused toimuvad elektroonilises panganduses tänu e-kanalite arendamisele ei ole tegu tehnoloogialahenduste võistlusega, vaid teretulnud on ka teised projektid, mille kõigi puhul hinnatakse eelkõige kasulikkust klientidele ning positiivset mõju Eesti ühiskonnale,“ ütles Pangaliidu juhatuse esimees Riho Unt.

Pangaliidu 20. aastapäevale pühendatud konkursil võivad kandideerida Eestis tegutsevad pangad kas iseseisvalt või koos koostööpartneriga ning konkursile saab esitada ka oma konsolideerimisgrupi poolt läbiviidud projekte eeldusel, et projektil on otsene seos pangandusega. Konkursile saab esitada võistlustöid, mis toodi avalikkuse ette 2011. aastal.

Tööd peavad sisaldama endas uusi lahendusi, protsesse, ärimudeleid ning kandideerida võivad näiteks uued lahendused klienditeeninduses, uuenduslikud tooted ja teenused panganduse eri valdkondades ja mitmed teised ettevõtmised. Tööde hindamisel arvestatakse töö kasulikkust klientidele, originaalsust, majanduslikku edu või potentsiaali ning positiivset mõju Eesti ühiskonnale, samuti unikaalsust, sobivust pangaklientidele ja neile pakutavat lisandväärtust.

Kõik saavad osaleda pangandusidee konkursil

Konkursile saavad pangad töid esitada kuni 1. märtsini 2012. Kõiki laekunud töid hindab žürii, kes valib eelvoorust kuue parima hulka jõudnute seast välja konkursi „Pangandustegu“ võitja. Lisaks lähevad kuus paremat tööd veebihääletusele, mille põhjal antakse välja konkursi publikupreemia. Veebihääletuse käigus kutsutakse avalikkust üles pakkuma välja ideid pangatoote, -teenuse või -lahenduse osas, ideed osalevad konkursil eraldi kategoorias „Pangandusidee“, mille seast teeb valiku žürii. Võitjad kuulutatakse välja mai lõpus toimuval Pangaliidu 20. aastapäeva üritusel. Konkursi täpsemad tingimused on avaldatud Pangaliidu koduleheküljel.

Žüriid juhib Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm ning žürii liikmed on Postimehe majandustoimetuse juhataja Kaja Koovit, Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein, Kaubandus- ja Tööstuskoja peadirektor Mait Palts, Tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste ning Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees Eimar Veldre.

Eesti Pangaliidu asutasid 1992. aastal 21 kommertspanka, liidu peamisteks eesmärkideks püstitati Eesti panganduse arendamine ja pankade ühiste probleemide lahendamiseks vajaliku tegevuse koordineerimine. Täna on Pangaliidul 12 liikmespanka.
 
Lisainfo:
Katrin Talihärm
Tegevdirektor
Eesti Pangaliit
Tel: 611 6567
taliharm@pangaliit.ee
www.pangaliit.ee