Euroopa Pangandusföderatsioon juhib tähelepanu finantsvaldkonna killustatusele

Euroopa Pangandusföderatsioon avaldas värske Euroopa Liidu finantsintegratsiooni raporti.
03 oktoober 2014

Euroopa Pangandusföderatsioon juhib tähelepanu finantsvaldkonna killustatusele

Euroopa Pangandusföderatsioon avaldas värske Euroopa Liidu finantsintegratsiooni raporti. Dokument rõhutab jätkuvat finantsvaldkonna killustatust:

  • Kõikidest laenudest Euroopa Liidus on piiriülesed 25% (võrdluseks 2007. aastal oli sama näitaja 36%)
  • Piiriüleseid võlakirju on Euroopa Liidus püsivalt 16% (võrdluseks 2006. aastal oli sama näitaja umbes poole suurem)
  • Erinevus Euroopa Liidu ettevõtetele intressimäärades küll väheneb, kuid on jätkuvalt märkimisväärne

Euroopa Pangandusföderatsiooni raporti põhijäreldus on, et finantsteenuste turg on Euroopa Liidus äärmiselt killustunud ning see omakorda takistab Euroopa majandusel kriisijärgselt taastuda. Euroopa Liit ühes liikmesriikidega peab reformima struktuurselt kogu majandust ning rakendama ühiseid regulatsioone, et soodustada kapitali piiriülest liikumist.

Raport "Financial Integration: not a one-way street" annab viis olulist poliitikasoovitust killustumise ületamiseks. Eelkõige toob raport esile vajaduse tugevdada Majandus- ja rahaliitu läbi Euroopa Liidu ülese pangandusliidu tugevdamise ja selle nõuetekohase rakendamise.

Raport on kättesaadav: