Pangaliidu juhatuse kohtumine rahanduskomisjoniga 12.04.2016

Kohtumisel tutvuti Eesti makromajanduse väljavaadetega ja laenuturu viimaste näitajatega, vahetati mõtteid Eesti pensionisüsteemi hetkeolukorra ja väljavaadete teemal. Lisaks anti rahanduskomisjonile sisend kliendisuhte loomisel näost näkku tuvastamise nõude kaotamise osas, samuti anti ülevaade Pangaliidu strateegilistest eesmärkidest aastatel 2016-2018.
14 aprill 2016

Pangaliidu juhatus kohtus 12.aprillil Riigikogu rahanduskomisjoniga. Kohtumisel tutvuti Eesti makromajanduse väljavaadetega ja laenuturu viimaste näitajatega, vahetati mõtteid Eesti pensionisüsteemi hetkeolukorra ja väljavaadete teemal. Lisaks anti rahanduskomisjonile sisend kliendisuhte loomisel näost näkku tuvastamise nõude kaotamise osas, samuti anti ülevaade Pangaliidu strateegilistest eesmärkidest aastatel 2016-2018.