Pressiteade: Pangaliit panustab lähiaastatel e-teenuste ja tarbijahariduse arendamisele

Pressiteade: Pangaliit panustab lähiaastatel e-teenuste ja tarbijahariduse arendamisele

Pressiteade
10. märts 2011

Pangaliit panustab lähiaastatel e-teenuste ja tarbijahariduse arendamisele

Läinud aastal oli Eesti Pangaliidu prioriteediks europrojekt, mis koostöös riigi ning erasektoriga päädis eduka ühisrahale üleminekuga. Järgnevatel aastatel pöörab Pangaliit muuhulgas tähelepanu maksesüsteemide ning elektroonilise panganduse arendamisele ja finantsharidusele, otsustas aastakokkuvõtteid teinud Pangaliidu juhatus.

09 märts 2011
„Pangaliidu peatähelepanu oli 2010. aastal suunatud eurole üleminekule ning sellega seotud kommunikatsioonile. Kuna ettevalmistustööd oli põhjalikud kulges euro käibelevõtt pankadele ja nende klientidele edukalt ja plaanipäraselt. Eurole ülemineku kulud Eesti pangandussektoris ulatusid 15 miljoni euroni (ligi 235 miljoni kroonini), seda nii investeeringute kui ka tööjõupanusena,“ ütles Pangaliidu juhatuse esimees Riho Unt.

Läinud aasta kokkuvõtteid tehes tuli veel esile, et Pangaliit osales aktiivselt õigusloomes, maksesüsteemide keskkonna arendamises ning tarbijasuhete ning tarbijate teadlikkuse valdkondades. 2010. aastal kasvas Pangaliidu liikmete arv kaheteistkümneni, kui sügisel astus liikmeks Soome Pohjola Banki Eesti filiaal. 16. juunil valiti uueks juhatuse esimeheks SEB Panga juhatuse esimees Riho Unt. 

Prioriteedid 2011-2013

Pangaliidu juhatus kinnitas liidu tegevuse prioriteedid aastateks 2011 – 2013. Vaatamata interneti- ja mobiilipanganduse võidukäigule Eestis tähtsustab liit maksesüsteemide ja elektrooniliste pangateenuste arendamist, et teha teenused klientidele veelgi kättesaadavamaks ja mugavamaks.

Panganduse ja laiemalt majanduse efektiivsema toimimise eelduseks on õigusselguse ja õiguskindluse tagamine ning heade õigusloome tavade järgimine.  Riigil tuleks vältida ülereguleerimist ning julgustada erinevaid majandusharusid, et need rakendaks oma tegevuses rohkem iseregulatsiooni, leiab Pangaliit.
Endiselt peab Pangaliit oluliseks finantshariduse arendamist. „Eesmärgiks on, et elanikkond mõistaks laiemalt, kuidas toimib majandus ning pangandus ja kuidas tuleks teha isiklikke finantsotsuseid,“ lisas Unt. Samuti peab Pangaliit oluliseks nii pangaklientide kui ka pankade administratiivse koormuse vähendamist.

Lisainfo:
Katrin Talihärm
Tegevdirektor
Eesti Pangaliit
Tel: 611 6567
taliharm@pangaliit.ee
www.pangaliit.ee