Pangaliit tähistas 15.juunil 2017.a. piduliku vastuvõtuga oma 25. juubelit

22 august 2017

Vastuvõtu raames viidi läbi arutelu, kus osalesid Pangaliidu juhatuse esimees Robert Kitt, ning endised juhatuse esimehed Raivo Vare, Erkki Raasuke, Riho Unt ja Andreas Laane. Endiste ja praeguste pangajuhtide osalusel lahti rullunud mõttevahetusest panganduse rollist, olevikust ja tulevikust saate osa video vahendusel.