Pressiteade: Rahatarkuse koolitustel osales üle 1500 inimese

Septembris ja oktoobris Eesti Pangaliidu, Finantsinspektsiooni ja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras poolt korraldatud enam kui sajal rahatarkuse koolitusel osales üle 1500 inimese. Rahatarkust õpetati täiskasvanud õppijatele nii eesti kui ka vene keeles.
07 november 2013

Septembris ja oktoobris Eesti Pangaliidu, Finantsinspektsiooni ja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras poolt korraldatud enam kui sajal rahatarkuse koolitusel osales üle 1500 inimese. Rahatarkust õpetati täiskasvanud õppijatele nii eesti kui ka vene keeles.

Täiskasvanud õppija nädala raames "Õige aeg on õppida rahatarkust" nime alla koondunud koolitustel keskenduti peamiselt eelarve planeerimisele, mõistlike valikute tegemisele raha kasutamisel ning arvukatele finantsteenustele. Kõik koolitajatena osalenud eksperdid jagasid oma teadmisi vabast tahtest ja selle eest tasu küsimata.

Koolitajate tagasiside põhjal pakkusid osalejatele kõige enam huvi laenutemaatika ja põhitõed, kuidas säästmisega alustada. "Inimesed on üsna praktilised ja mõtlevad rohkem kaasa enda igapäevaelu puudutavatel teemadel. Rõõm oli näha, et küsiti, kuidas teha tarku laenuvalikuid ja otsiti abi laenutingimuste mõistmisel. Näha on, et tahetakse ka säästa, kuid puudub praktiline teadmine, kuidas soovid teoks teha," rääkis Finantsinspektsiooni tarbijaveebi minuraha.ee toimetaja Heli Lehtsaar

"Koolitused kinnitasid jätkuvat vajadust inimesi finantsküsimustes harida. Ka nõuandvad infokanalid, nagu minuraha.ee veebileht, on paljudele võõrad ning laenude tagasimaksmisel tekkivate probleemide korral ei teata, kelle poole pöörduda," tõi Lehtsaar välja mõned kitsaskohad. Tema sõnul vajavad inimesed rohkem lihtsasti mõistetavaid praktilisi nõuandeid. "Kui näiteks vaadata tarbijaveebi minuraha.ee pankade tarbimislaenude võrdlustabelit, siis jääb silma, et laenuintressid erinevad pankades ligi kolm korda. See aga tähendab inimesele kümneid, kui mitte sadu eurosid võitu, kui enne laenuvõtmist erinevaid pakkumisi võrrelda," tõi Lehtsaar näite.

2012. aasta sügisel uuringufirma Saar Poll poolt läbi viidud finantskirjaoskuse ja finantsteenuste alase teadlikkuse uuringust selgus, et ligi pooled vastanutest hindasid oma oskusi rahaga arukalt majandada ja finantsteenuseid kasutada ebapiisavaks. "Tulemus kinnitab, et paranemisruumi on igas vanuserühmas. Lisaks täiskasvanutele mõeldud rahatarkuse koolitustele korraldasime aasta alguses ka põhikoolide lõpuklassidele sarnase mastaabiga Rahatarkuse Päeva," rääkis Eesti Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm.

Finantshariduse andmine Eesti elanikele on Pangaliidu üks prioriteete. Katrin Talihärma sõnul jätkatakse rahatarkuse õpetamist ka tulevikus. Ühtlasi osaleb Pangaliit Eesti elanike finantskirjaoskuse edendamise programmis aastateks 2013-2020. 

Lisainfo:

Katrin Talihärm, Eesti Pangaliidu tegevjuht
Tel: 611 6567
taliharm@pangaliit.ee
www.pangaliit.ee