Pressiteade: Rahatarkuse kuul jagati teadmisi tarkade finantsotsuste tegemiseks

Eesti Pangaliidu eestvedamisel tähistati märtsis esmakordselt Eestis rahatarkuse kuud. Ettevõtmise raames pöörasid Pangaliidu liikmespangad ühiselt tähelepanu aruka finantskäitumise põhimõtetele ning finantskirjaoskuse vajalikkusele.
09 aprill 2015

Rahatarkuse kuul jagati teadmisi tarkade finantsotsuste tegemiseks 

Eesti Pangaliidu eestvedamisel tähistati märtsis esmakordselt Eestis rahatarkuse kuud. Ettevõtmise raames pöörasid Pangaliidu liikmespangad ühiselt tähelepanu aruka finantskäitumise põhimõtetele ning finantskirjaoskuse vajalikkusele.

Pangaliidu tegevjuhi Katrin Talihärmi sõnul oli rahatarkuse kuu raames eesmärk panna inimesi mõtlema finantsotsuste tähtsuse ja võimalike tagajärgede peale. "Kiirustatud otsustamist on rahaasjades kahetsusväärselt palju. Näiteks koguni 17% finantsteenuste kasutajatest on teenuse kasutama hakkamist hiljem kahetsenud või veaks pidanud," viitas Talihärm.

Turu-uuringute AS viis Finantsinspektsiooni tellimusel 2014. aasta lõpus läbi elanikkonnaküsitluse finantsteenuste kasutamise ning sellealase teadlikkuse teemal. Muuhulgas selgus uuringust, et elanikest vanuses 19-65 plaanib lähema aasta jooksul mõne finantsteenuse kasutamist alustada 28%. "Vähendamaks inimeste hulka, kes hiljem seda sammu kahetseks, käsitlesid pankade eksperdid rahatarkuse kuul raadio- ja telesaadetes, koolitundides, konverentsidel ja koolitustel teemasid, mis iga inimese elus varem või hiljem aktuaalseks saavad. Näiteks, kuidas kindlustada pensionipõlve või kuidas ülikooliajal õppemaksu ja elamisega toime tulla," kirjeldas Talihärm.

Eestimaalaste finantskäitumise suurim murekoht on lõhe teadmiste ja tegeliku käitumise vahel. Muuhulgas selgub uuringust, et elanikest vanuses 19-65 peab 44% end hetkel tüübilt eeskätt säästjaks, 3% investeerijaks, 37% kulutajaks ning 4% laenajaks. "Kulutajate suur osakaal on murettekitav ning seetõttu andsime ka rahatarkuse kuu raames inimestele praktilisi juhised ja soovitusi, kuidas arukalt säästa ja investeerida ning vajadusel laenata," lisas Talihärm.

Sotsiaalmeedias suunati rahatarkuse kuul tähelepanu eeskätt noortele, muuhulgas tegi Facebookis loodud rahatarkuse lehel testi enam kui 4000 inimest, et saada teada, kui mõistlikult oma rahaga ümber käia osatakse.

Rahatarkuse kuud korraldasid Eesti Pangaliidu eestvedamisel liidu 12 liikmespanka, rahandusministeerium, Finantsinspektsioon, Eesti Pank, vabaühendus Ettevõtlusteater ja MTÜ Rahatarkus.

Lisainformatsioon:

Katrin Talihärm
Eesti Pangaliit
Tegevjuht
Tel: 611 6567
E-mail: taliharm@pangaliit.ee