Pressiteade: Üleeuroopalised maksetingimused nõuavad ka erakliendi tähelepanu

Täna toimunud ühisel pressibriifingul selgitasid Eesti Pangaliidu, Itella Informationi ja Viasati esindajad, millised muutused ootavad ees ettevõtteid ja erakliente seoses 1. veebruaril 2014 Eestis jõustuvate üleeuroopaliste maksetingimustega (Single Euro Paymets Area - SEPA).
09 oktoober 2013

Täna toimunud ühisel pressibriifingul selgitasid Eesti Pangaliidu, Itella Informationi ja Viasati esindajad, millised muutused ootavad ees ettevõtteid ja erakliente seoses 1. veebruaril 2014 Eestis jõustuvate üleeuroopaliste maksetingimustega (Single Euro Paymets Area - SEPA).

Pangaliitu esindanud Olavi Lepp kinnitas pressiüritusel, et erakliendil tuleb eeskätt olla tähelepanelik jälgides panga poolt edastatavat infot. "Kõige tähelepandavam muudatus on seotud kontonumbritega, mis muutuvad rahvusvahelisele IBAN kujule. Pangad on klientidele senisest pikemale kontonumbrile üleminekul toeks konverteerides siseriikliku kontonumbri vajadusel kliendi eest IBAN kujule," tõdes Lepp.

Ärikliendile tähendab rahvusvahelise kontonumbri kasutuselevõtt aga muudatuste tegemist ettevõtte infosüsteemis. "Tegemist ei ole ettevõtetele küll väga suure muudatusega, kuid selle peab õigeaegselt teostama", lisas Lepp.

Teine eraklienti puudutav muudatus on seotud seniselt otsekorralduselt e-arvel põhinevale makseteenusele üleminekuga. Otsekorralduselt e-arvele üleminevate ettevõtete kliendid jagunevad kaheks. Ühed, kellel on ligipääs internetipangale ja teised, kellel juurdepääs puudub. "Nendele, kellel on ligipääs internetipangale olemas, saadab ettevõte tulevikus arve internetipanka, kus klient saab sellega tutvuda ja kus see tasutakse automaatselt e-arve püsimakse teenuse abil. Kui kliendil ligipääs on-line pangateenustele puudub, siis lisaks panka saadetud e-arvele, saadetakse kliendile arve tutvumiseks ka paberkujul või e-posti teel. Samas ka sellisel juhul makstakse arve pangas automaatselt e-arve püsimakse teenuse abil," rääkis Ahti Allikas, Itella Information Groupi tootearendusjuht. "Täpsemalt informeerib oma kliente eelseisvast muudatusest iga ettevõte, kes e-arve püsimakse teenusele üle läheb," lisas Allikas.

"Tulevikus tasub erakliendil olla tähelepanelik, et kõik tema arved edaspidi ilusti tasutud saaksid. Suur osa makseid liigub otsekorralduselt e-arve püsimaksele automaatselt," kinnitas Lepp. Kui aga mõni seni otsekorraldust kasutanud ettevõte uue teenusega ei liitu, siis tuleb kliendil mõelda, kuidas arved edaspidi tasutud saavad. "Info, ettevõtete kohta, kes uuele teenusele üle ei lähe, edastatakse kliendile pankade poolt," lisas Lepp.

Äriklienti puudutab ka uus sõnumiformaat, mille kasutuselevõtuks peavad ettevõtted samuti ettevalmistusi tegema. "SEPA tingimuste kohaselt peab makseinfo panka jõudma standardsel kujul. Uuele vormingule üleminekuks on Eestis kehtestatud aastane üleminekuaeg, see tähendab, et hiljemalt 2015. aasta veebruari alguses peavad kõik ettevõtted, kes vahetavad pangaga infot faili kujul, olema ISO20022 XML sõnumiformaadile üle läinud. Kuigi see muudatus on ettevõtetele kohustuslik alates 2015. aastast, on paljud ettevõtted eelistanud nii IBANi kui ISO20022 muudatused teha üheaegselt ning võtavad seetõttu uued sõnumiformaadid kasutusele juba täna." selgitas Lepp.

Ärikliendilt nõuavad muutused eelkõige eeltööd ja hoolikat planeerimist. "Esmalt tuleb selgeks teha mõisted, millest räägitakse ja seejärel vaadata muudatusi läbi oma kliendi silmade.Ettevõttele on tähtis seada prioriteedid, millised tegevused on hädavajalikud esimeses faasis ning millised muudatused võib jätta teises järjekorrast tehtavaks. Vajadusel tuleb kasutada välist abi mõjude analüüsimisel" selgitas Ruth Kana, Viasati Baltikumi arendusjuht.

"Klientide teavitamine on regulaarne tegevus. Viasat on infot jaganud nii oma arvetel kui ka  kodulehel. Kindlasti tasub rõhku panna ka ettevõtte sisesele kommunikatsioonile, et kõik saaksid aru, millised muutused toimuvad ning mida see ettevõtte kontekstis tähendab," soovitas Ruth Kana.

Lisainfot Euroopa Liidu ühtse euromaksete piirkonnaga liitumise ja selle tausta kohta leiab Eesti Pangaliidu kodulehelt:

Vaata ka: pressibriifingu slaidid

Lisainformatsioon:
Katrin Talihärm
Eesti Pangaliit
Tegevjuht
Tel: 611 6567
taliharm@pangaliit.ee