Infovahetuse töögrupp

Töögrupi ülesanded:

  • Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide, kuritegelike trendide ning tüpoloogiate ja regulatiivsete suundade jälgimine.
  • Infovahetuse ja koostöö edendamine ning ühtlustamine pankade vahel ja riigiasutustega rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil.
  • Ettekannete ning ettepanekute tegemine rahapesu tõkestamise toimkonnale ja riigiasutustele.
  • Koolitusvajaduse väljaselgitamine ning koolituste korraldamine.